Van leefloon naar een job: de stad maakt er werk van

4
nov
2019

,,Iedereen kan vroeg of laat bij het OCMW terechtkomen op zoek naar hulp. Ook wij.” Aan het woord zijn Tiffanny D’Hoker (links, foto boven) en Lien Van Caeneghem (rechts). Ze werken bij het team activering van het OCMW, dat inwoners met een leefloon opnieuw aan een job helpt.

“Als we op sociale media de negatieve commentaren lezen op inwoners die een leefloon ontvangen, dan doet ons dat wel wat”, zegt Tiffanny D’Hoker. “Want een leefloon krijg je niet zomaar. Elke inwoner die zich aanmeldt bij het OCMW, wordt gescreend. Heeft hij een inkomen, een woning, een gezin … Dat zijn allemaal zaken die meespelen in het al dan niet toekennen van een leefloon. En daar stopt het niet. Als je een leefloon krijgt, word je van heel nabij opgevolgd, onder meer door ons, van het team activering. Wij zorgen ervoor dat je opnieuw geactiveerd wordt, zeg maar. Dat is wettelijk verplicht vanuit de overheid, maar het is natuurlijk ook dé manier om je leven opnieuw in eigen handen te nemen.”

Ervaring

“We starten altijd vanuit de cliënt. Welke diploma’s of werkervaring heb je? Hoe goed is je kennis van het Nederlands? In welke sector wil of kan je aan de slag?”, verduidelijkt Lien Van Caeneghem. “Op basis hiervan stippelen we een traject uit. Heb je bijvoorbeeld een universitair diploma, dan gaan we samen met VDAB meteen op zoek naar werk. Ben je nog niet klaar voor een job, dan bekijken we via je traject op maat wat er mogelijk is. Kan je bijvoorbeeld een opleiding volgen? Als een tewerkstelling toch mogelijk is, gaan we na of je kan starten met een tijdelijke werkervaring (TWE, red.). Dat is een job op jouw maat, waarbij we rekening houden met je mogelijkheden. Zo kom je opnieuw in het arbeidscircuit terecht én doe je ervaring op.”

Consequent

“Zo’n TWE-traject is wel beperkt in de tijd”, specifieert Tiffanny. “De overheid bepaalt dat we onze cliënten maximaal twee jaar mogen begeleiden. Nadien proberen we hen, samen met VDAB, aan een job te helpen, wat in de praktijk vaak ook lukt. We doen er met ons team dan ook alles aan om de mensen te activeren, ondanks de hindernissen die ze soms ondervinden. We helpen waar we kunnen, maar we zijn ook consequent. Als we bij de start van een traject meteen merken dat je je afspraken niet nakomt, dan bespreken we dat. Zien we geen verbetering, dan kan dat gevolgen hebben voor je leefloon.”

Nieuwe start

“Als je dit allemaal hoort, lijkt het misschien wel of een groot deel van onze cliënten niet wíl werken, maar dat is zeker niet zo. Veel van onze mensen hebben gewoon een nieuwe start op de arbeidsmarkt nodig”, zegt Lien. “Maar we hebben vaak een vertekend beeld van inwoners die een leefloon ontvangen en die begeleid moeten worden. Én we denken allemaal dat het óns nooit zal overkomen. Maar na al die jaren in deze job, weet ik dat dit niet zo is. Een echtscheiding, een faillissement … sommige zaken heb je niet in de hand. Maar weet dat je dan altijd bij het OCMW terechtkan.”

Carine en Hashimi gingen terug aan de slag met de hulp van het team activering.

Carine VerbaetenCarine Verbaeten, werkt bij woonzorgcentrum Klateringen

“Een viertal jaar terug ben ik met knikkende knieën naar het OCMW gestapt. Ik had jaren als verzorgster gewerkt, maar door een reeks tegenslagen ging het financieel heel moeilijk. De stap zetten naar het OCMW was het moeilijkste, maar ik ben er heel warm ontvangen. De medewerkers hebben me bij de hand genomen en weer mee naar boven getrokken. Via een tijdelijke werkervaring, wat toen nog artikel 60 heette, ben ik aan de slag gegaan bij Klateringen. Intussen werk ik vast bij het woonzorgcentrum."

Hashimi ZekriaHashimi Zekria, heeft sinds dit voorjaar een job, na een TWE-traject

“In mei dit jaar ben ik gestart bij een industriële bakkerij. Hiervoor was ik een jaar aan de slag bij De Kringwinkel in Schendelbeke, met een TWE-traject. Het was via Lien van de dienst activering dat ik daar kon starten. In De Kringwinkel heb ik heel wat ervaring opgedaan. Ik mocht er meubels monteren en demonteren, aan de kassa staan … en natuurlijk heb ik er ook m’n Nederlands verder kunnen oefenen. Dat helpt me nu bij sollicitaties. Binnenkort hoop ik een voltijdse, vaste job te hebben, want nu werk ik deeltijds met tijdelijke contracten, en ik wil toch wat zekerheid en een stabiel loon."


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact