Bestuur en raden Sociaal Huis

Het Sociaal Huis omvat alle sociale diensten van de stad en het OCMW. Naast de OCMW-raad, die een beslissende bevoegdheid heeft over het bestuurd van het OCMW, zijn er ook adviesraden voor de sociale dienstverlening (overleg kinderopvang, ouderenadviesraad, welzijnsraad en raad voor ontwikkelingssamenwerking). 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact