Boostervaccin voor een zorgeloze vakantie

5
jul
2022

De laatste weken stellen we in ons land, zoals in vele andere Europese landen, een nieuwe stijging van het aantal infecties vast. Dit vertaalt zich ook naar een verdere toename van de ziekenhuisopnames, met meer dan 43% in de laatste 2 weken. 
Tijdens de zomervakantie zal de capaciteit van de ziekenhuizen beperkter zijn. In de zomer verdienen de vele zorgverleners ook de nodige rust. Het is van cruciaal belang dat we een overbelasting van de zorg vermijden, door verder in te zetten op vaccinatie en een aantal andere voorzorgsmaatregelen.

Een derde prik voor een zorgeloze vakantie

Dit voorjaar kreeg iedereen van 12 jaar en ouder de mogelijkheid om een derde prik (booster) te laten zetten. Op 21 juni had 76% dit gedaan. Degenen die hier nog niet op ingingen, roepen we op om hun immuniteit tegen ernstige COVID-19 terug op punt te stellen. De bescherming die de basisvaccinatie met één of twee dosissen bood, is ondertussen uitgewerkt. Een booster beschermt niet enkel jezelf, maar ook de kwetsbare mensen in je omgeving, en helpt het risico op een overbelasting van de zorgsector te beperken.

Vierde prik essentieel voor bescherming meest kwetsbaren

De personen met verlaagde immuniteit werden in het begin van dit voorjaar uitgenodigd voor een vierde prik. Op 21 juni had bijna 65% van hen deze gekregen. Degenen die hun 4e prik nog niet hebben laten toedienen lopen extra risico op een ernstige COVID-19 infectie en doen dit best zo snel mogelijk. Er wordt hen nu ook nog een herinneringsbrief gestuurd.

Beperkte openingstijden van het vaccinatiecentrum

In het vaccinatiecentrm van Ninove kan je enkel langskomen op afspraak. Lees hier hoe je een afspraak kan maken.

Tijdens de zomervakantie is het vaccinatiecentrum van Ninove beperkt open:

  • Donderdag 28 juli van 17.30 uur tot 20.30 uur
  • Donderdag 18 augustus van 17.30 uur tot 20.30 uur

Indien bovenstaande data niet toereikend zijn, is de enige oplossing voor de reiziger om te informeren naar omliggende centra.

Andere maatregelen om nieuwe golf/aantal nieuwe besmettingen onder controle te houden

Andere maatregelen om de huidige golf af te buigen zijn gekend: het voldoende ventileren van binnenruimtes thuis, op het werk, in woonzorgcentra en bij samenkomsten. Bijeenkomsten buiten zijn trouwens veiliger en aangenamer in deze zomermaanden.

Mensen met symptomen moeten zich nog steeds laten testen. Bij twijfel kunnen zij de zelfevaluatietool op mijngezondheid.be gebruiken. Bij een positief resultaat dienen zij 7 dagen in isolatie te gaan. Nadien dragen zij best gedurende nog 3 dagen een mondmasker.

Voor kwetsbare personen met onderliggende aandoeningen en/of van hogere leeftijd blijft een FFP2-masker aangeraden op het openbaar vervoer en bij contact met grote aantallen mensen. Een mondmasker blijft verplicht in de zorgsector.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.