Campagne Het langste schoolbord

In oktober laten kinderen in Ninove van zich horen en roepen ze op voor gelijke onderwijskansen. Omdat elk kind recht heeft op zijn droomjob en schoolkosten dit niet in de weg mogen staan. Het resultaat - het langste schoolbord – zie je op 17/10

Werkgroep armoede Ninove

De werkgroep armoede Ninove wil de armoedeproblematiek onder de aandacht brengen en waar mogelijk meewerken aan structurele oplossingen voor de drempels die mensen in armoede ervaren.

De werkgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen, mensen van het CAW, K&G, Lejo, de sad, het OCMW, Teledienst, RWO ARA en het Vrij CLB Ninove, versterkt met mensen van CLB GO!, Leerpunt, PCVO Groeipunt en het CGG.

Jaarlijks organiseert de werkgroep een actie n.a.v. de internationale dag van verzet tegen armoede op 17 oktober. Het thema voor 2019, 'Gelijke onderwijskansen', werd door het Vlaams Netwerk Tegen Armoede naar voor geschoven.

Het langste schoolbord

De sensibiliseringscampagne 'Het langste schoolbord', met kindertekeningen van hun droomjobs, wordt nog tot 21 oktober visueel voorgesteld op de verkiezingspanelen aan de Parklaan, aan ramen van  zwembad De Kleine Dender,  sporthal ’t Sportstekske en cultuurcentrum De Plomblom. Ook in het Ninia Shopping Center is er 14 m2 van de campagne te bewonderen.

De basisscholen De Kameleon, De Wonderwijzer en het Hartencollege (Weggevoerdenstraat en Onderwijslaan) en de secundaire scholen PTI, GO! Atheneum en Hartencollege Onderwijslaan namen deel. Ook kinderen die deelnamen aan het Taalspeelbad, jongeren van Lejo en kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang ’t Kadeeken, maakten tekeningen van hun droomjobs. Want elk kind heeft recht op zijn droomjob en schoolkosten mogen dit niet in de weg staan!

Engagementsverklaring 'Bewust kansrijke school'

De werkgroep armoede wil scholen inspireren om te werken aan een doordacht kostenbeleid. Samen willen zij structurele oplossingen bieden voor de drempels die mensen in armoede ervaren. Daarom wordt op 17 oktober aan de directies van alle Ninoofse scholen gevraagd om de engagementsverklaring 'Bewust kansrijke school' te ondertekenen.

De punten in de engagementsverklaring zijn gebaseerd op een bevraging bij mensen in armoede uit Ninove. 

Engagementsverklaring

'Wij engageren ons als Ninoofse school oprecht om:

te werken aan de relatie school – ouders door:

 • ouders te beschouwen en te versterken in hun rol als gelijkwaardige partner
 • het inschrijvingsmoment aan te grijpen om een vertrouwensband op te bouwen
 • laagdrempelige participatiemogelijkheden te voorzien voor ouders
 • doordacht te communiceren met ouders

te werken aan de relatie school – leerlingen door:

 • bewustmaking leerkrachten van onbewuste attitudes t.o.v. kansarme leerlingen
 • een doordacht huiswerkbeleid te voeren
 • een doordacht anti-pestbeleid te voeren
 • in te zetten op taalverwerving vanuit respect voor de moedertaal

te werken aan een sterk kostenbewust beleid door:

 • de schoolkosten zo laag mogelijk te houden voor gezinnen
 • in te zetten op sociale invordering
 • de UiTPAS aan kansentarief actief op te volgen en zoveel mogelijk gezinnen toe te leiden

om zo te evolueren naar een BEWUST KANSRIJKE SCHOOL'.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.