Maatregelen tegen het coronavirus

Het Overlegcomité besliste op 26 november over het winterpakket, een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen.  Een strikte naleving is noodzakelijk om een lockdown te vermijden.

Alle maatregelen van de federale en Vlaamse overheid lees je op www.info-coronavirus.be

Winterpakket

Algemeen

Provinciale maatregelen

Bovenop de maatregelen die de federale overheid en de Vlaamse overheid oplegden (www.info-coronavirus.be), gnam de Oost-vlaamse gouverneur ook nog volgend besluit:

Beperking  op organisatie van publiek toegankelijke feesten, fuiven en evenementen

Maatregelen in Ninove

Bovenop de maatregelen die de federale overheid en de Vlaamse overheid oplegden (www.info-coronavirus.be), gelden in Ninove nog volgende extra maatregelen:


Winterpakket

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.

Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.

Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.

Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Naar boven

Horeca-activiteiten

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6.  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Naar boven

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings moeten sluiten.

Naar boven

Publieke evenementen

 • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
 • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren  de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.

De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

Naar boven

Handelsbeurzen

Voor handelsbeurzen geldt de mondmaskerplicht.

Naar boven

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps,: zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

Naar boven

Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken.

Naar boven

Jeugdactiviteiten

 De ministers van Jeugd zulln bijkomende voorstellen formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten.

Naar boven

Telethuiswerk

De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.

De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

Naar boven

Algemeen

Wat kan je zelf doen?

Het respecteren van de basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:

 • de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel
 • buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht
 • er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren
 • de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die uitdrukkelijk in het koninklijk besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen
 • het is sterk aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken.

Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:

 1. Laat je vaccineren
 2. Draag je mondmasker
 3. Was regelmatig je handen
 4. Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
 5. Test jezelf
 6. Kies voor buiten
 7. Beperk je sociale contacten: een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes
 9. Hou een veilige afstand
 10. Hou het ook op reis veilig

Naar boven


Mondmaskers

Het dragen van een mondmasker (neus en mond volledig bedekt) is algemeen verplicht voor iedereen vanaf de leeftijd van 10 jaar:

 • in de voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen;
 • in handelszaken, winkels en winkelcentra;
 • in de bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in de publieke binnenruimtes van culturele instellingen, feestzalen, sportinrichtingen (ook fitnesscentra), in de recreatieve- en evenementensector;
 • in de gebouwen voor erediensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten
 • bij verplaatsingen in gerechtsgebouwen, ook in de zittingszalen
 • in de horeca, voor het personeel en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten;
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen (bv. kappers), zowel voor het personeel als voor de klanten
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, toegelaten sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen;
 • tijdens toegelaten private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen;
 • handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • wanneer je een bezoek brengt aan een locatie waar het Covid Safe Ticket gevraagd wordt;

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Ook voor leerlingen in het secundair onderwijs geldt voortaan een mondmaskerplicht. Lees meer over de maatregelen in het onderwijs.

Daarnaast blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen wanneer de veiligheidsafstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden.

Naar boven


Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat.
Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, is ook het mondmasker verplicht.

 • Covid Safe Ticket bij publieke evenementen

Organisatoren kunnen het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde vragen voor publieke evenementen met minder dan 50 personen binnen , met minder dan 100 personen buiten én mits de organisator de bezoekers hiervan op voorhand informeert.

Het gebruik van Covid Safe Ticket is verplicht bij publieke evenementen vanaf 50 personen binnen, vanaf 100 personen buiten én mits toestemming van het lokaal bestuur.

Voor alle publieke evenementen geldt ook de mondmaskerplicht. Meer info lees je op de website van de Vlaamse overheid

 • Covid Safe Ticket in fitnesscentra

De verplichting voor een CST (vanaf de leeftijd van 16 jaar) heeft alleen betrekking op de fitnesscentra en lokalen in sportcentra die hoofdzakelijk worden gebruikt voor fitnessactiviteiten en niet op alle (lokalen van) sportcentra.

Het dragen van een mondmasker is verplicht Het mag enkel worden afgezet wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Meer info lees je op de website van de Vlaamse overheid.

 • Covid Safe Ticket in horeca-activiteiten

Voor bediening in de binnenruimte van de horeca zal gevraagd worden om je Covid Safe Ticket (CST) te tonen in combinatie met een identificatiebewijs (eID, rijbewijs). Het mondmasker is verplicht bij verplaatsingen in de horecazaak. Het Covid Safe Ticket in horeca-activiteiten wordt gevraagd vanaf de leeftijd van 16 jaar. Meer info lees je op de website van de Vlaamse overheid.

Lees alles over het Covid Safe Ticket (wat? hoe vraag je dit aan?...) via www.covidsafe.be

Naar boven


Telewerk

Werk thuis, dit is verplicht. Je mag één dag per week naar je werk. Maak afspraken met je collega’s. Vaanf 20 december zijn twee terugkeerdagen ogelijk.

Lees alle info op www.info-coronavirus.be

Naar boven 


Testen op het coronavirus

Wanneer moet ik getest worden? Waar kan ik me laten testen? Wat heb ik nodig om me te laten testen... Lees hier alle maatregelen, hoe je een afspraak maakt in het testcentrum en alle info over het coronatestcentrum in Ninove.

Ben je ziek of moet je getest worden, neem dan sowieso contact op met je huisarts.

Naar boven


Vaccinatie

Alle info over vaccineren lees je op www.ninove.be/coronavaccinatie

Naar boven 


Coronacijfers

De coronacijfers voor Ninove vind je op www.coronafacts.be en op Arcgis

Naar boven


Provinciale maatregelen

Vanaf 26 november tot en met 26 december zijn publiek toegankelijk fuiven, feesten en evenementen die niet professioneel omkaderd zijn, verboden.

Meer info lees je op de website van de gouverneur van Oost-Vlaanderen of in het politiebesluit van de gouverneur.

Naar boven


Maatregelen in Ninove

Woonzorgcentra

Neem contact op met het woonzorgcentrum waar je een bezoek wenst te brengen voor de specifieke maatregelen.

Naar boven


Scholen en kinderopvang

 • Alle afspraken voor de scholen en de opvang van leerlingengroepen verneem je via je school.

 • In kinderopvang ’t Kadeeken geldt de reguliere werking. Voor het brengen en ophalen van de kinderen gelden een aantal afspraken. Meer info lees je op de webpagina van 't Kadeeken

Naar boven


Handelszaken, winkels, horeca ...  

De voorwaarden voor de handelszaken, ondernemers en de klanten lees je op de pagina's van de dienst lokale economie. 

Naar boven


Evenementen

Wil je een evenement organiseren, check dan de coronamaatregelen bij evenementen in Ninove.

Naar boven


Vragen over corona?

COVID-19 hotline

Je kan op het telefoonnummer 054 505 909 terecht voor allerhande corona gerelateerde vragen: 

 • vragen rond laag risico- en hoog risico contacten
 • vragen rond huisgenoten: mag partner werken? Mogen kinderen naar school?...
 • vragen rond de corona-app
 • vragen rond vaccinatie 
 • reistesten.

Heb je symptomen, bel je huisarts!

Naar boven


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.