Maatregelen tegen het coronavirus

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er, samen met de steden en gemeenten, alles aan om ieders gezondheid te beschermen.

De Nationale Veiligheidsraad nam een aantal drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (lessen geschorst, horeca dicht ...). Dit heeft uiteraard ook impact op lokaal niveau. Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met zondag 19 april. 

Op www.info-coronavirus.be vind je alle informatie over het coronavirus en de maatregelen die de overheden nemen. Je vindt er ook een lijst van veelgestelde vragen (FAQs). Die wordt voortdurend bijgewerkt door een groep experten en virologen.

Algemene principes

 • De elementaire hygiënemaatregelen blijven van toepassing.
 • De overheden moeten kunnen blijven functioneren.
 • Indien ouders geen andere mogelijkheid hebben dan de grootouders (ongeacht hun leeftijd) om hun kinderen op te vangen moeten kleine kinderen worden opgevangen in de kinderopvang en scholieren op school. Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden van de gezondheidszorg en personeelsleden uit vitale sectoren en essentiële diensten.
 • De social distancing maatregelen (minimum 1,5 meter tussen personen) worden behouden in alle omstandigheden, behoudens voor gezinnen die onder hetzelfde dak wonen.
 • Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, ...) mogen worden gedaan.

Vragen?

Heb je vragen over gezondheid en openbare orde? Dan kan je bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.

Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via haar Facebookpagina.

Heb je vragen over handel en economie, bel dan gratis 0800 12 033.

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000


We geven je graag een overzicht van de maatregelen die de stad heeft genomen.


Stad en politie

 • Om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers te garanderen, is het stadhuis gesloten. Je kan er enkel terecht op afspraak voor hoogdringende zaken, in de voormiddag tussen 8.30 uur en 12 uur. Maak een afspraak via 054 50 50 50. Onze diensten zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 16 uur. Op vrijdagnamiddag zijn we niet bereikbaar. Op donderdag kan je ons (zoals op andere weekdagen) bereiken van 8.30 uur tot 16 uur, maar niet ’s avonds. De avonddienstverlening vervalt dus voorlopig.
 • We vragen je om zoveel mogelijk gebruik te maken van het thuisloket. Heb je een vraag die niet in het thuisloket zit, bel of mail dan. Een overzicht van al onze contactgegevens vind je op www.ninove.be/diensten en www.sociaalhuisninove.be/diensten.
 • Ook cc de Plomblom, de buurthuizen, het zwembad, jeugdcentrum De Kuip, het oud stadhuis, de sporthal, dienst toerisme (Hospitaalkapel) blijven gesloten tot en met 19 april.

 • De academie voor muziek, woord en dans sluit de deuren tot na de paasvakantie (20 april), de academie voor beeldende en audiovisuele kunsten blijft voor onbepaalde tijd gesloten.
 • De bib wordt vanaf maandag 6 april 'afhaalbib'. De bib werkte daarvoor een een afhaalsysteem uit. Bestellingen plaats je via de online catalogus,vanaf maandag 6 april starten de afhaalmomenten. Hoe alles verloopt, lees je op de website van de bib. De deuren van de bib zelf en de inleverbus blijven voorlopig nog gesloten.
 • De lokale politie is nog steeds 24/24 beschikbaar voor alle dringende interventies en elementaire dienstverlening. Er wordt gevraagd om niet dringende aangiftes uit te stellen en hiervoor telefonisch een afspraak te maken via 054 312 312 en niet-dringende bezoeken uit te stellen.
 • Verschillende aangiftes kunnen ook online via www.politie.be/nl/e-loket.

Naar boven


Woonzorgcentra

De Woonzorgcentra blijven tot het einde van de paasvakantie (tot en met 19 april) de deuren gesloten houden voor externe bezoekers.

extra wzc Klateringen

 • Ontmoetingscentrum De Fontein blijft tot het einde van de paasvakantie (tot en met 19 april) gesloten voor externe bezoekers.
 • Poetshulp aan huis, ergo aan huis en Minder Mobielen Centrale werden stopgezet.

Naar boven


Sociaal Huis en sociale kruidenier

 • Je kan in het Sociaal Huis in de voormiddag terecht op afspraak voor (nood)hulpverlening. Bel voor een afspraak naar 054 50 50 50
 • Ninovieters met financiële problemen, gevoelens van angst en onrust, nood aan dringende hulp kunnen terecht bij Team Permanentie. Zij blijven telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 16 uur op 054 50 50 50 of via mail permanentie@sociaalhuisninove.be.
 • Huis van het Kind: wekelijks extra bereikbaar via chat tussen 14 uur tot 16 uur 
 • De sociale kruidenier blijft open maar de ontmoetingsruimte wordt tijdelijk gesloten: www.teledienstninove.be

Naar boven


Scholen, opvang en sportkampen/speelpleinwerking

 • In de Ninoofse scholen en academies worden de lessen opgeschort. In de scholen zal de kinderopvang beperkt worden tot de specifieke doelgroepen. Kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties worden nog steeds opgevangen. Aan alle andere ouders wordt gevraagd zelf voor hun kinderen te zorgen, ook als ze thuis moeten werken. De voor- en naschoolse opvang blijft voorzien. Deze regels blijven ook gelden tijdens de paasvakantie. Heb je vragen over de opvang tijdens de paasvakantie? Check de regeling via je school of via het algemeen contactnummer 054 50 50 50.
 • Kinderopvang ’t Kadeeken blijft open tijdens de reguliere uren (tijdens de schoolperiode voor de buitenschoolse opvang, tijdens de paasvakantie ook overdag). Alleen kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties worden opgevangen.

  Het principe blijft ook tijdens de paasvakantie dat kinderen zoveel mogelijk thuis worden opgevangen en de noodzakelijke opvang overdag op school gebeurt, dit om contact met verschillende groepen te vermijden.

  Alleen kinderen die de voorbije weken naschools opgevangen werden in ’t Kadeeken kunnen tijdens de paasvakantie kiezen voor ofwel opvang op school (met eventuele naschoolse opvang in ’t Kadeeken) ofwel voor een volledige dagopvang in het IBO. Andere kinderen worden overdag op school opgevangen en kunnen eventueel gebruik maken van de naschoolse opvang in het IBO.Vragen? Neem contact op met ’t Kadeeken: 054 34 23 02.

 • De speelpleinwerking en alle kinderkampen van de stad worden geannuleerd tijdens de paasvakantie.
 • Crèches blijven open.

Naar boven


Huwelijken, communies en lentefeesten, uitvaarten

 • Burgerlijke huwelijken vinden vanaf maandag 16 maart plaats in het stadhuis, en dus niet in het oud stadhuis. Enkel het trouwpaar, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen op het huwelijk aanwezig zijn.
  Bij religieuze huwelijken mogen enkel het trouwpaar, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst aanwezig zijn.
 • Communies, vormsels, lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd kunnen dit voorjaar niet doorgaan. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober, de eerste communies naar het volgende schooljaar. Voor de lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd worden alternatieven gezocht.
 • Uitvaarten kunnen plaatshebben, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen.

  Crematies: als iemand overlijdt aan corona én de overledene wordt gecremeerd én de nabestaanden moeten in quarantaine blijven, dan kan de termijn van 5 dagen voor begraving, asverstrooiing of bijzetting in een columbarium worden opgeschort. De termijn van 5 dagen start dan pas zodra het crematorium de urne van de overleden vrijgeeft aan de begrafenisondernemer.

Naar boven 


Recreatieve activiteiten

 • Alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folklorische, sportieve of recreatieve activiteiten worden verboden t.e.m. 19 april, ongeacht of ze privé of publiek zijn.
  Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens met dezelfde vriend. Dit alles met respect van 1,5 meter afstand tussen elke persoon, behalve bij familieleden die onder hetzelfde dak wonen.

  Fysieke activiteiten en wandelingen worden aangemoedigd. Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt.
 • Verplaatsingen met de auto om een luchtje te gaan scheppen zijn niet toegelaten, tenzij in uitzonderlijke gevallen.
 • Mag ik nog met vrienden samenkomen? Alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden. Enkel gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen met meer personen naar buiten gaan.
 • Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten.


Naar boven 


Handelszaken en ondernemers 

 • De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
  - voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (open tot 22 uur)
  - dierenvoedingswinkels
  - apotheken
  - krantenwinkels (press-shops)
  - tankstations en de leveranciers van brandstoffen
  - telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak
  - winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak
 • De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden:
  - maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten
  - in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
 • Voedingswinkels mogen openblijven tijdens hun gewoonlijke openingsuren en -dagen. Nachtwinkels mogen openblijven vanaf het gebruikelijk openingsuur tot 22 uur.
 • Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.
 • Markten zijn geannuleerd
 • Poetshulp (dienstenchèques etc.) mag blijven doorgaan bij de klanten thuis. Een aantal dienstenchequebedrijven (o.a. Werkpunt Ninove) hebben hun dienstverlening echter stopgezet. Contacteer je dienstenchequeonderneming voor meer info. Ook de poetsdienst aan huis van wzc Klateringen werd stopgezet. 

Meer info voor handelaars/ondernemers? Lees het op onze website.

Naar boven


Hotels, vakantiehuizen, B&B's , AirBnB's

 • Hotels blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. Vergaderzalen van hotels zijn gesloten. De keuken van een hotel mag openblijven, maar moet zijn eetzaal sluiten. Een hotelrestaurant mag dus wel roomservice aanbieden.
 • Vakantiehuizen, B&B’s, AirBnB’s moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen hier uiteraard blijven wonen.

Naar boven


Werk

Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Naar boven


ILvA, parkeerbedrijf OPC, nutsmaatschappijen,  

 • In het ILvA-recyclagepark kan je vanaf dinsdag 7 april (onder strikte voorwaarden) opnieuw terecht met alle afvalfracties waar je voordien mee naar het recyclagepark kon, behalve asbest.  

  Kom niet naar het recyclagepark als het niet echt nodig is, maar stel je bezoek uit. Enkel zo kunnen lange wachtrijen worden vermeden en de social distancing gegarandeerd worden.

  De afvalinzamelingen aan huis blijven gebeuren zoals vermeld op de afvalkalender.

 • Tot en met 19 april parkeer je gratis in de stad. OPC voert geen parkeercontroles uit, de parkeershop is gesloten.
 • Alle nutsmaatschappijen (telefoon, elektriciteit, gas, water) pasten hun dienstverlening aan. Check de dienstverlening van jouw nutsmaatschappij bij vragen of problemen.

Naar boven 


Vervoer (openbaar vervoer, taxi's, ziekenvervoer...)

 • Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden teneinde de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

  De dienstregelingen van De Lijn en de NMBS werden aangepast. Wil je checken of je trein of bus rijdt, ga dan naar de websites van De Lijn (bus) of NMBS (trein).
 • Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren, maar buiten de chauffeur mag er zich slechts een persoon per keer in de taxi bevinden. Gezinnen en personen die onder 1 dak leven mogen wel dezelfde taxi delen. Die regels zijn ook van toepassing op carpooling.

 • Initiatieven van vrijwillig vervoer van mindervaliden en hulpbehoevenden mag blijven doorgaan, maar met slechts een persoon bovenop de chauffeur per traject.
 • Heb je niet-dringend ziekenvervoer nodig (naar het ziekenhuis of terug naar huis met de ziekenwagen)? Bel 105. Wél dringend? Bel 112.

Naar boven


Economische gevolgen

Alle overheden zijn er zich van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en dan zeker voor bepaalde sectoren. Daarom werken de verschillende regeringen aan maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Met al je vragen over handel en economie kan je terecht op het gratis noodnummer 0800 12 033.

Naar boven


Ziekenhuizen

Alle consultaties, testen en geplande operaties in ziekenhuizen worden geannuleerd. Enkel urgente of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden.

Heb je nog een afspraak in het ziekenhuis de volgende weken? Dan zal een ziekenhuismedewerker contact met je opnemen.

Ook voor bezoeken gelden er specifieke richtlijnen. Wat die zijn, lees je op de websites van de ziekenhuizen.

Naar boven


Huisartsen

Onze huisartsen worden overspoeld met algemene vragen, waardoor de echte zorgvragen dreigen onbeantwoord te worden. Neem enkel contact op met je huisarts of met de dokter van wacht (verkort nummer 1733) als je je ziek voelt.

Voor alle andere info bel je het gratis nummer 0800 14 689.

Naar boven


Zit je in het buitenland of moet je naar het buitenland?

Zit je in het buitenland en heb je vragen, dan bel je het noodnummer 02 501 4000.

Elke niet-essentiële reis naar het buitenland is verboden is.

Naar boven


Samen tegen het coronavirus

Hygiënemaatregelen

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Daarom worden samenscholingen verboden. Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden. Het is verboden om je op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:

- van en naar je werk gaan;

- essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, bankautomaten,  postkantoren, de apotheek, om te tanken, en om mensen in nood te helpen).

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Je kan volgende maatregelen toepassen

 

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Zelfgemaakte mondmaskers 

Maak je zelf mondmaskers, maar weet je niet hoe je ze bij de mensen krijgt die ze écht nodig hebben? Of heb je nog ‘gewone’ mondmaskers liggen (chirurgisch, FFP2/3)? Breng ze naar de brandweer Ninove, Désiré de Bodtkaai 3 (Hulpverleningszone Zuid-Oost, post Ninove). Je kan de maskers, gewassen op 60°C en nadien gedroogd in de droogkast, bij de brandweer binnenbrengen van maandag tot vrijdag. 

De zelfgemaakte maskers worden door de stad verdeeld aan de collega's die niet in de zorg staan, maar wel een mondmasker kunnen gebruiken, zoals de mensen die maaltijden bedelen aan huis. 

Naar boven

 

Coronavirus


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.