Covid toeslag via Groeipakket

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni t.e.m. 31 oktober.

Voor wie is de COVID-19-toeslag?

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen
  • én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020
  • én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).

Je ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een aanvraag is nodig.  

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Kom je in aanmerking voor de COVID-19-toeslag, dan ontvang je eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. 

Het bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin je de aanvraag doet en 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden. 

De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.  

Hoe aanvragen?

Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket via het aanvraagformulierAanvragen kan tot en met 31 oktober 2020.

Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

Ken je jouw uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens onder Mijn Groeipakket.  

Wat als je gescheiden bent?

Zijn jullie beiden begunstigden van het Groeipakket en woont je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder (gelijkverdeelde huisvesting)? Dan kan elke ouder de helft van de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.

Woont je kind meer dan de helft van de tijd bij jou of ben jij de enige begunstigde van het Groeipakket, dan krijg jij de volledige toeslag als je voldoet aan alle voorwaarden.

Wil je navragen hoe dat precies werkt in jouw situatie? Contacteer dan je uitbetaler.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact