Sociaal Verhuurkantoor

Wie op zoek is naar een sociale woning, kan terecht bij het team wonen van het Sociaal Huis. Het team wonen is het antennepunt van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen (SVK). Het SVK bouwt zelf geen sociale woningen, maar huurt woningen en appartementen op de privémarkt die ze vervolgens voor een redelijke huurprijs onderverhuren. 


Het Sociaal Huis verhuurt zelf ook 18 sociale appartementen in het gebouw De Cooman.

Voorwaarden om te huren via SVK 

  • Je moet minstens 18 jaar zijn.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Je inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden. 
  • Jij of een lid van je gezin mag géén eigenaar zijn van een woning of bouwgrond in België of het buitenland (je mag ook geen vruchtgebruik van een woning hebben).
  • Indien nodig, moet je bewijzen dat je werkt aan je integratie.

Wachtlijst 

Het SVK heeft een wachtlijst met een puntensysteem. Je krijgt punten volgens je inkomen, de reden waarom je een sociale woning zoekt, je gezinssamenstelling,… Hoe dringender je situatie of hoe lager je inkomen, hoe meer punten je krijgt. De totaalsom van je punten bepaalt je plaats op de wachtlijst.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact