Jouw stem over Kinderopvang

28
nov
2019

Als ouder wil je opvang waar je kind zich goed voelt en die past bij jouw opvangnoden.

Wil je je mening over de kinderopvang kwijt? Heb je een voorstel? Laat je dan horen via het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)!

WAT?

Het LOK is een stedelijke adviesraad dat gemiddeld 2 à 3 avonden per jaar samen komt. Voor de beleidsperiode 2020-2025 is de stad op zoek naar ouders, leerkrachten, directies, leden van de Gezinsbond, jeugdbewegingen, organisatoren van kinderopvang die de stem van de gebruiker willen vertolken.

OPDRACHT

Het LOK heeft als opdracht advies te geven aan het stadsbestuur over de opmaak en uitvoering van het lokaal beleid kinderopvang en de uitbouw van de opvangvoorzieningen.

IK DOE MEE!

Overtuigd? Stel je dan kandidaat namens je vereniging, als deskundige of uit enthousiasme door het kandidatenformulier in te vullen en vóór 15 december 2019 te bezorgen aan Huis van het Kind Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be, 054 50 55 75.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.