Psychisch welzijn in coronatijden

Affiche Mentale gezondheid coronacrisis

Hieronder vind je advies over manieren waarop je kan omgaan met de psychologische stress die isolatie met zich mee brengt. Een online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Je vindt er ook concrete tips hoe je met kinderen kan praten over het coronavirus. Er is ook een overzicht van organisaties waar je terecht kan met je bezorgdheden.


Wat kan je doen in deze toestand om je mentale gezondheid te onderhouden?

Onthoud dat je een dienst aan de samenleving bewijst

Het verblijven in quarantaine helpt anderen. Je helpt met het verlagen van de kans dat anderen ziek worden. Hierdoor kan je voor anderen zorgen. Het is van belang dat anderen dit in gedachten houden wanneer de quarantaineperiode afgelopen is, en dat ze niemand proberen te verwijten die deze plicht vervuld heeft.

Blijf actief, voorzie vaste gewoontes

Activiteiten, vaste gewoontes en structuur zorgen elke dag voor duidelijkheid en voorspelbaarheid, waardoor je je minder hulpeloos kan voelen. In onzekere situaties kan dit leiden tot stabiliteit en veiligheid. Lichaamsbeweging, persoonlijke hygiëne, maaltijden op een vast tijdstip en andere regelmatige activiteiten dragen bij tot orde en structuur in een nieuwe en onduidelijke situatie. Verander ook zo weinig mogelijk aan en je dag- en nachtritme. Ga bijvoorbeeld nog steeds op hetzelfde uur slapen of sta op hetzelfde uur op.

Beweeg! Bewegen bevordert de immuniteit, je mentale gezondheid en zorgt ervoor dat er endorfines aangemaakt worden die je beter doen voelen. Wandelen of fietsen met je gezin of een vriend(in) is nog steeds toegestaan, zolang je ook hier voldoende afstand houdt en niet buitenkomt wanneer je ziek bent. Thuis kan je via allerlei apps of YouTube-filmpjes wel inspiratie vinden voor yoga of HIIT-trainingen.

Sociaal contact is een belangrijke activiteit

Sociaal contact is op allerlei manieren mogelijk. Zo kan je over de haag praten met je buur, naar vrienden of familie telefoneren, mailen of schrijven, chatten op Facebook of Skype …

Blijf in contact! Zorg er voor dat dit een vaststaand punt is in je dagelijks schema.

Neem controle over zorgwekkende gedachten

Het is normaal om je zorgen te maken over de kans op besmetting. Als dit soort gedachten veel ruimte innemen, kunnen de volgende tips helpen om er beter mee om te gaan. Met behulp van afleiding is het mogelijk om onrust af te doen nemen. Zo kan je kijken naar films of series op een tablet of op TV, kan je videospelletjes spelen, een kruiswoordraadsel of een Sudoku maken, of Facetime/Skype/Messenger/Whatsapp/... gebruiken om te praten met anderen zonder dat het coronavirus het voornaamste onderwerp is.

Ook is het mogelijk om je zorgen uit te stellen door een tijdstip (van 10-20 minuten) vast te leggen waarop je je zo veel zorgen mag maken als je wilt. Wanneer er zich toch zorgen voordoen buiten dit zorgen-momentje, kan je het volgende tegen jezelf zeggen: “Dit is iets waar ik over na kan denken tijdens mijn zorgen-momentje, maar niet nu.” Als deze gedachte vaak genoeg herhaald wordt, zal je merken dat het een automatisme wordt. Let wel op dat je je zorgen-momentje niet te laat op de avond plant. Als er zich toch nog zorgen zouden voordoen, erger je dan niet aan jezelf, herhaal gewoon dat je er aan zal denken tijdens je zorgen-momentje.

Een paar nieuwsberichten per dag volstaan

Van mensen die rampen hebben meegemaakt is geweten dat het te veel lezen of bekijken van nieuwsberichten hen negatief beïnvloedt. Probeer niet voortdurend nieuws op te zoeken over het virus. Je zal merken dat het zo makkelijker wordt om kalm te blijven. Een regelmatig dagelijks nieuwsbericht van een betrouwbare bron is voldoende. Denk hier bijvoorbeeld aan de nieuwsuitzending op TV of www.info-coronavirus.be.

Goede adviezen

naar boven 


Online interventie: iedereen ok?

Deze online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van ongeveer vijfenveertig minuten. Via technieken uit de traumatherapie wil de interventie je helpen gevoelens van onrust en onmacht te doorbreken. Je kan het alleen doorlopen of met je huisgenoten.

naar boven


Hoe praten we met kinderen over het coronavirus?

Onderstaande websites geven gerichte informatie over hoe je met je kind(eren) kan praten over het coronavirus:

Voor vragen over opvoeding kan je anoniem terecht bij de Opvoedingslijn, waar een deskundige een persoonlijk antwoord geeft op je vragen.

naar boven 


Overzicht van organisaties waarbij je terecht kan met je bezorgdheden

Lotgenotencontact

Via Luistergenoten door vzw Uilenspiegel.

Luisterlijn van Similes

Steun voor familielid van iemand met een psychische kwetsbaarheid.

Nu praat ik erover

Chatbox voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met geweld of misbruik. Heel veel jongeren zitten vanaf nu verplicht thuis, soms in hele moeilijke thuissituaties. Angst en stress laaien hoog op bij veel kinderen en ouders.

www.nupraatikerover.be

Nieuwe openingsuren:

 • Maandag:    14.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur
 • Dinsdag:     18.30-21.30 uur
 • Woensdag:  14.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur
 • Donderdag: 19.00-22.00 uur
 • Vrijdag:      14.00-17.00 uur

AWEL en JAC

Bereikbaar voor alle jongeren met vragen en problemen.

AWEL

JAC online

 • alle werkdagen van 13 uur tot 19 uur
 • https://www.caw.be/jac/
 • Bij het JAC kunnen jongeren ook terecht via chat op afspraak.

 CLBch@t en Teleblok

Voor scholieren en studenten en hun gezinnen is deze periode alles behalve evident. Voor hen leveren CLBch@t en Teleblok een extra inspanning.

CLBch@t is een initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met alle vragen over studeren, studiekeuze, goed voelen of gezondheid.

Teleblok biedt een luisterend oor als je even je zorgen, stress of eenzaamheid wil delen met iemand, anoniem.

CLBch@t:

 • Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14 uuur tot 21 uur
 • www.clbchat.be

Teleblok:

1813 Zelfmoordlijn

1813 is het noodnummer van de Zelfmoordlijn dat je dag en nacht kunt bellen, 7 dagen op 7. Je gesprek is volledig gratis en anoniem, of je nu met je gsm of vaste telefoon belt. Het nummer verschijnt zelfs niet op je telefoonrekening. Soms kan het even duren voordat er verbinding wordt gemaakt. Gelieve te wachten totdat je wordt doorverbonden. Wanneer de lijn bezet is, kan je ervoor kiezen om doorverbonden te worden met Tele-Onthaal.

Tele-onthaal

Zoek je een uitweg? Praten helpt! Elk gesprek is anoniem en gratis.

 • Telefoon: 106 (24/7)
 • Chat: elke dag van 18 uur tot 23 uur, op woensdag en zondag van 15 uur tot 23 uur
 • www.tele-onthaal.be

DSI of Dringende Sociale Interventie Rode Kruis

Sinds vrijdag 20 maart zijn er dagelijks 6 vrijwilligers van de dienst Dringende Sociale Interventie (DSI) aan de slag om vragen van emotionele burgers, die verband houden met de coronacrisis, telefonisch te beantwoorden. Ze doen dat ter ondersteuning van de calltakers die het infonummer 0800 14 689 – opgericht door de overheid – bemannen.

 • Telefoon: 0800 14 689

1712: hulplijn bij vragen over elke vorm van geweld of misbruik

1712 is een gratis hulplijn voor elke burger (kinderen, jongeren en volwassenen) die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

 • Telefoon: 1712 (elke werkdag van 9 uur tot 17 uur)
 • Chat: van maandag tot donderdag van 17 uur tot 19 uur
 • Mail:antwoord zo snel mogelijk
 • www.1712.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Het CAW helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… Ze bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Autisme chat

De coronamaatregelen brengen heel wat uitdagingen mee voor ouders en voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Liga Autisme Vlaanderen wil hier aan tegemoet komen door aangepaste openingsuren op hun Autisme Chat.

Druglijn

Iedereen brengt nu veel meer tijd thuis door. Niet vanzelfsprekend als je worstelt met drank- en andere drugproblemen. Evenmin als je nu thuis meer samen bent met een dierbare die ermee worstelt. Misschien wordt contact met je hulpverlener moeilijker of werd bezoek aan iemand in de hulpverlening onmogelijk. Dat kan zwaar gaan wegen.

 • Telefoon: 078 15 10 20 (elke werkdag van 10 uur tot 20 uur)
 • Chat: van maandag tot vrijdag van 12 uur tot 18 uur
 • Mail: antwoord binnen 5 werkdagen
 • www.druglijn.be

Lumi

Lumi is een gratis opvang- en infolijn voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur. Je kan er anoniem informatie vragen of je verhaal doen.

 • Telefoon: 0800 99 533 (maandag en woensdag van 18.30 uur tot 21.30 uur)
 • Chat: maandag, woensdag en donderdag van 18.30 uur tot 21.30 uur
 • Mail: antwoord zo snel mogelijk
 • https://lumi.be/

Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG)

Wanneer hulpverleners op de eerste lijn merken dat een cliënt niet voldoende kan geholpen worden met een eenvoudig ondersteunend gesprek (counseling) kunnen zij hun cliënt doorverwijzen naar het CGG waar gespecialiseerde telefonische hulp beschikbaar is.

Tijdens dit telefonisch gesprek wordt er oplossingsgerichte hulp geboden. Wanneer blijkt dat bijkomende gespecialiseerde ambulante hulp noodzakelijk is, volgt verdere opvolging door het CGG voor zover personeel beschikbaar is.

naar boven

 

Al deze informatie werd ons aangeboden door Netwerk GG ADS, het PAKT, RADAR en CGG ZOV.


Overige hulpmiddelen om je mentale welzijn te versterken

CheckCheckCheck Jezelf

Mentaal fit blijven? Deze website zet je op weg, in coronatijden én daarbuiten! Met tips, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen.

Omgaan met stress in tijden van corona

Voel jij je gespannen, vermoeid, overgevoelig, boos, strijdvaardig, solidair, bezorgd, eenzaam, verward, verdrietig of pieker je veel?

Het is perfect normaal dat een crisis als deze heel wat gevoelens en gedachten bij je losmaakt. Meer info over normale reacties vind je hier.

Net daarom is het belangrijk dat we goed voor onszelf én elkaar zorgen. Op de website van het Rode Kruis vind je concrete tips om jezelf en anderen hierbij te helpen.

De Zorgsamen

Zorgnet-Icuro werkte in samenwerking met andere partners vier vuistregels uit om voor jezelf te zorgen als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent. Met tips per vuistregel. 

De Zorgscreener

Deze korte online vragenlijst herkent signalen van overbelasting bij zorgverleners. Dit instrument geeft een indicatie of het voor jou nuttig kan zijn om met een professionele hulpverlener een gesprek te hebben. Dat is uiteraard geheel vrijblijvend. Je kan overigens op elk moment een gesprek vragen met een professionele hulpverlener. Lees hier hoe je dat kan doen.

naar boven


 

 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact