Het Sociaal Huis verwelkomt een psycholoog

23
nov
2020

Niet iedereen zet even makkelijk de stap naar een psycholoog. Zeker niet als het financieel moeilijk gaat, want … een bezoek kost geld. Daarom heeft het Sociaal Huis sinds kort een ‘huispsycholoog’ die gratis begeleiding geeft. Maak kennis met Era.

Era De Jonge is de eerste psycholoog in dienst van de stad. Als de maatschappelijk werkers aanvoelen dat een cliënt geholpen zou kunnen worden met een gesprek, leggen ze contact met de nieuwe collega. “Tot nu stuurden de maatschappelijk werkers cliënten door naar het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.) of het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, red.), maar de wachtlijsten lopen daar behoorlijk op”, licht Era toe. “Sommige inwoners moesten maanden tot een jaar wachten op een afspraak. Door mijn komst kan dat nu veel sneller.”

Korte trajecten

De psychologische begeleiding kan niet enkel meteen starten, de stad hoopt ook dat meer kwetsbare inwoners in gesprek gaan met een psycholoog. “Doordat ik in het nieuwe Sociaal Huis zit, hopen we dat meer mensen een beroep zullen doen op begeleiding. Heel wat inwoners haakten af, omdat ze bij een andere organisatie een afspraak moesten maken. Nu zit alles gecentraliseerd op één plek, wat de drempel naar psychologische ondersteuning hopelijk kan verlagen.” De komende maanden zal duidelijk worden hoeveel cliënten Era wekelijks kan ontvangen, maar sowieso gaat ze vooral korte trajecten doorlopen. “Het is niet de bedoeling om met cliënten jarenlange trajecten te bewandelen. Dan zou ik te weinig tijd hebben om nieuwe mensen te zien, en we willen toch een aanbod kunnen doen aan iedereen die er nood aan heeft. Maar als ik merk dat iemand geholpen zou zijn met een langer traject, dan kijken we samen waar hij of zij terechtkan.”

Jonge kinderen

Era begeleidt cliënten voor de schermen, maar ook in de coulissen ondersteunt ze de inwoners. “Drie vierde van m’n tijd gaat naar gesprekken, maar daarnaast geef ik ook input als m’n collega’s vragen hebben. Dat kan gaan over een concreet dossier; hoe pakken we bijvoorbeeld een situatie aan met jonge kinderen in een kwetsbaar gezin. Mijn ervaring in de jeugdhulpverlening is hierin zeker een meerwaarde. Maar ik werk ook mee aan projecten, die ik dan bekijk vanuit een psychologische invalshoek. Werk genoeg dus. (lacht) Maar de klemtoon ligt toch op de begeleiding van inwoners. Hopelijk kan ik heel wat mensen terug op weg helpen.”


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact