Scholen en stad trekken hand in hand naar ouders

1
sep
2019

Een lege brooddoos, onafgewerkt huiswerk, een uitnodiging voor een oudercontact waar geen antwoord op komt … leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs merken snel bij welke gezinnen het wat moeilijker gaat. Om die ouders te ondersteunen, werken de Ninoofse scholen nauw samen met de stad.

Eén van die scholen is de basisschool Heilige Harten. We spreken er met directeur Karel Lobijn, beleidsmedewerker Sylvie Roelandt en Harouna Diop, de brugfiguur tussen de stad en de school.

Karel: “Onze school ligt in het centrum van de stad, waardoor we een heel diverse instroom hebben. Dat is hoe dan ook een verrijking, zowel voor de kinderen als voor onze leerkrachten. Maar we stellen wel vast dat niet alle kinderen thuis ondersteuning krijgen bij hun schooltaken.”

Sylvie: “Dat is niet uit onwil van de ouders, maar het komt voort uit een mix van factoren, zoals taal, armoede of een probleemsituatie thuis.”

Karel: “Via ons zorgteam proberen we de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden, maar we hebben niet de ruimte en de expertise om ook de ouders verder te helpen. We zijn dan ook bijzonder blij dat we hiervoor kunnen samenwerken met de stad. Als we denken dat een gezin gebaat zou zijn bij een goed gesprek, dan nemen we contact op met de dienst schoolopbouwwerk.”

Harouna: “En dan kom ik in beeld, als brugfiguur. (lacht) Ik werk voor de stad en voer de gesprekken met de ouders. Ik luister naar hun verhaal en probeer hen verder te helpen. Hebben ze specifieke noden, dan verwijs ik hen door.”

Met welke vragen zitten de ouders zoal?

Harouna: “In veel gesprekken komt het financiële aan bod. Veel ouders vragen zich bijvoorbeeld af of ze een sociale woning kunnen krijgen. De hobby’s van de kinderen komen ook vaak ter sprake. Je kind inschrijven in een sportclub kost geld en vaak kennen ze de UiTPAS met kansentarief nog niet, waarmee ze een stuk minder hoeven te betalen. En een punt dat ik bij anderstalige ouders altijd aan bod laat komen, is de taal. Het is toch zó belangrijk om Nederlands te praten, ook voor je kind. Ik hoop dat ik op dat vlak een voorbeeld voor hen kan zijn, want ook ik heb op latere leeftijd Nederlands geleerd.”

Karel: “We merken in elk geval dat Harouna echt wel een verschil maakt. De voorbije weken zijn een aantal ouders al om een gesprek met hem komen vragen.”

Sylvie: “En voor een school is het contact met de ouders heel belangrijk. Zeker in de kleuterof lagere school hangen de resultaten van een kind vaak samen met de thuissituatie. Daarom willen we vanaf volgend jaar maandelijks ook een ‘Ken je school’-voormiddag inplannen, samen met Leerpunt en de stad. De ouders blijven op woensdagvoormiddag dan op school en krijgen allerhande info over onze werking. Dit jaar organiseerden we al enkele van die voormiddagen, maar we willen er graag meer.”

En werpen al deze inspanningen hun vruchten af?

Karel: “We zien zeker positieve signalen, al blijft het bijvoorbeeld moeilijk om kansarmere gezinnen in de ouderraad te krijgen, ook al doen we erg ons best. Maar door de komst van Harouna en de intense samenwerking met de stad, merken we dat ouders een eerste stap durven te zetten in onze richting, en dat is al heel wat. Zo kunnen we hen overtuigen dat we uiteindelijk maar één doel hebben: hun kind een mooie toekomst te bezorgen. We willen hen de beste kansen geven, en we zien ook dat dat lukt. De jongens en meisjes die onze basisschool verlaten, doen het heel goed in de middelbare school.”

Wist je dat …

alle Ninoofse scholen drie keer per jaar samenkomen om ideeën uit te wisselen? Het is de stad die hen uitnodigt. Waarom ze dat doet? Om de noden van de scholen te leren kennen en hen te ondersteunen waar dat kan.

 

Foto speelplaats H.H.Harten

Harouna, Sylvie en Karel: “We merken dat onze inspanningen iets opleveren”


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact