Sociale diensten vanaf 10 augustus in Sociaal Huis aan de Burchtstraat

7
aug
2020

Sociale dienstverlening op 1 centrale plek

In het Sociaal Huis is de sociale dienstverlening van de stad verzameld: de sociale dienst van het OCMW, het Huis van het Kind, dienst senioren, de integratiedienst en het vrijwilligersloket. Maar ook externe diensten die met het welzijn van onze Ninovieters begaan zijn krijgen er een plek. Zo nemen ook Leerpunt (Centrum voor Basiseducatie) en Werkpunt vzw hun intrek in het gebouw als mede-eigenaar. De stad verhuurt ook lokalen aan het Consultatiebureau van Kind & Gezin, het Regiohuis van Kind & Gezin, Kinderopvang Ferm, het Agentschap voor Inburgering en Integratie en de VDAB. Op termijn zullen ook andere sociale partners hier hun zitdag of spreekuur kunnen laten doorgaan. Zo ontstaat er 1 centrale plek voor alle sociale dienstverlening, waardoor burgers niet meer van hot naar der moeten lopen om een antwoord te krijgen op al hun sociale vragen.

Maak een afspraak

Omwille van de corona-maatregelen kan je enkel op afspraak terecht in het Sociaal Huis. Voor dringende zaken kan de burger zonder afspraak elke voormiddag en donderdagavond terecht bij de dienst permanentie op volgende dagen en uren:

  • maandag tot vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
  • donderdag: 16 uur – 19.45 uur

Een afspraak maak je via 054 50 50 50 of via e-mailadres van de dienst. De diensten zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 16 uur, op donderdagavond tot 19.45 uur. Op vrijdagnamiddag zijn de diensten niet bereikbaar. De contactgegevens van elke dienst zijn te vinden op www.sociaalhuisninove.be.

Oplaadpunt budgetmeter

Het oplaadpunt voor budgetmeterkaarten verhuist ook mee. In het Fedimmo-gebouw zal er géén oplaadterminal meer staan. Ook in de bibliotheek kan je tijdens de openingsuren nog steeds terecht voor het opladen van je budgetmeterkaart.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.