Solidariteitsacties n.a.v. zware overstromingen

19
jul
2021

Naar aanleiding van de zware wateroverlast in ons land coördineert Het Rode Kruis de nationale hulpactie, een lokale solidariteitsactie staat in de startblokken.

De stad nam contact op met een aantal burgemeesters van de getroffen gemeentes en steden. Momenteel wordt de schade er nog in kaart gebracht en is er voornamelijk behoefte aan materiaal en financiële middelen om de opruimingswerken te kunnen uitvoeren.

Solidariteitsacties

Het Rode Kruis maakt samen met de getroffen gemeentes en steden een lijst op met materiële zaken die nu dringend en noodzakelijk zijn. Zodra er duidelijk is wat zij nodig hebben, zal een gerichte oproep gelanceerd worden. De stad maakte reeds een locatie vrij om de inzamelactie te kunnen laten doorgaan.

Wie nu al wil helpen kan dat doen via het Rode Kruis door een gift te storten op rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 of zich aan te melden als kandidaat-vrijwilliger. Bedrijven die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met relatiebeheer@rodekruis.be.Alle informatie over dit nationaal initiatief vind je op https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.