Zin om mee te werken aan een kindvriendelijke stad? Kom dan naar de startvergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

7
feb
2019

Welke taken heeft het LOK?

  • Advies geven aan de stad over het beleid voor kinderopvang.
  • Er over waken of de doelstellingen voor kinderopvang, die het stadsbestuur vooropstelt in de meerjarenplanning, behaald worden.
  • Advies geven over de behoefte aan uitbreiding van kinderopvang of het openen van een nieuwe kinderopvangvoorziening binnen Ninove.
  • Waken over toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang in Ninove.
  • Mee vorm geven aan het lokaal loket kinderopvang in Ninove.

Wie kan lid worden van het LOK?

  • Iedereen die kinderopvang of vakantieopvang organiseert.
  • Iedereen die invulling geeft aan vrije tijd van kinderen.
  • Iedereen die gebruik maakt van kinderopvang.
  • Iedereen die een organisatie vertegenwoordigt die representatief is voor gebruikers van kinderopvang.

Hoeveel tijd moet ik investeren?

Het LOK komt twee à drie keer per jaar samen, telkens op een avond.

Heb je zin om mee te werken aan een kind(eropvang)vriendelijke stad?

Kom dan langs op de startvergadering op dinsdag 26 februari 2019 om 19.30 uur (Bevrijdingslaan 7, 9400 Ninove, 1e verdiep).

Geef vooraf een seintje als je komt, dan houden we een plek voor je vrij.

Meer info: Huis van het Kind, 054 31 32 48, huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact