Kinderopvang: teken in op subsidies voor dringende opvangplaatsen en ruimere openingsuren

20
dec
2018

De Vlaamse regering maakt extra geld vrij voor de subsidiëring van kinderopvang van baby's en peuters. Kind en Gezin lanceert daarom meerdere subsidieoproepen. Kinderopvangvoorzieningen in Ninove kunnen intekenen voor twee subsidies:

De stad kan voor de subsidie voor dringende opvangplaatsen advies geven aan Kind en Gezin en zo mee sturen aan de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod binnen Ninove. Ben je organisator van een kinderopvangvoorziening en wil je graag intekenen voor deze subsidie? Geef dan zeker een seintje aan Huis van het Kind Ninove, want zo kan je extra punten verdienen. 

In het Lokaal Overleg Kindervang (LOK) werden de beoordelingscriteria vastgelegd, waarmee we een score geven aan elke kinderopvangvoorziening die intekent voor de subsidie voor dringende opvangplaatsen:

  • De kinderopvangvoorziening ligt in een deelgemeente waar de nood aan kinderopvang groot is (aantal opvangplaatsen tegenover het aantal kinderen 0-3 jaar): 3 punten.
  • De organisator van de kinderopvangvoorziening neemt deel aan de vergaderingen van het LOK: 2 punten.
  • De kinderopvangvoorziening ligt in een deelgemeente waar het aantal kansarme gezinnen groot is (kansarmoede-index Kind en Gezin): 3 punten.

Vóór 15 maart 2019 worden tijdens een vergadering van het LOK de punten toegekend.

Lees meer via Kind en Gezin

Meer info? huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be of 054 31 32 45


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact