Stad vecht tegen corona-armoede

24
apr
2020

“We gaan nog moeilijke maanden tegemoet”. Aan het woord is Annina Segers, diensthoofd bij de sociale dienst van het Sociaal Huis (het vroegere OCMW). Ze zag het aantal aanvragen om (financiële) hulp de voorbije weken fors stijgen.

De maatregelen die de overheden nemen om het coronavirus te bestrijden, hebben een grote impact op onze samenleving. Ze zorgen soms voor eenzaamheid, maar ook voor armoede. In de eerste plaats bij mensen die het al moeilijk hadden, maar ook bij inwoners bij wie de lucht tot voor enkele maanden nog blauw kleurde.

Is het aantal aanvragen voor hulp de voorbije weken zo enorm de hoogte ingegaan?
Annina: “Toch wel. En misschien is dat zo slecht nog niet. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat ons overkomt, maar dat het aantal hulpvragen stijgt, wil ook zeggen dat de Ninovieter ons vindt, en bij ons durft te komen met z’n vragen. Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend, merken we.”

Zien jullie veel mensen die jullie anders niet over de vloer krijgen?

Annina: “Zeker. Mensen met een handelszaak bijvoorbeeld. Ze hebben een goed
inkomen, een huis, een winkel en een wagen. Maar hun zaak is nu soms al weken gesloten, en het inkomen valt dus voor een groot stuk weg, al blijven de facturen binnenkomen. We zien ook studenten die zelf hun studie betalen door in de week en in het weekend bij te klussen. Maar doordat de horeca niet meer werkt, komen ze niet meer rond. Dat zijn allemaal mensen die we nooit te zien zouden krijgen zonder corona. Sommigen komen ons smeken om een tijdelijke job, om toch maar rond te kunnen komen, maar dat werk is er nu gewoon niet.”

Springen jullie in dat geval financieel bij?

Annina: “We bekijken dossier per dossier, zoals we altijd doen. Cliënten die normaal gezien een goed inkomen hebben, geven we soms een voorschot, dat ze later dan terug kunnen betalen. Maar in andere gevallen kan het ook volstaan om contact op te nemen met de banken, en betalingsuitstel te vragen. We evalueren constant, en doen ook een beroep op externe bedrijven om ons te ondersteunen,
als dat nodig is. We kunnen nu eenmaal niet alles weten van alle sectoren, en zeker in deze tijd krijgen we vragen die we anders maar zelden horen.”

Annina Segers

En de inwoners die het al moeilijker hadden? Houden die het hoofd boven water?

Annina: “Die hebben het nu vaak nog moeilijker. Mensen die het niet breed hebben en vaak bij familie gaan eten bijvoorbeeld, die moeten nu zelf koken, en dat kost geld. De supermarkten mochten ook een tijdje geen kortingen meer geven, wat een aantal voedingsmiddelen duurder maakte. Voor die inwoners maakt een kleine extra kost soms een groot verschil.”

Denk je dat de maatregelen lang zullen nazinderen?

Annina: “Hoe dan ook. Maar het is daarom ook heel belangrijk dat je je goed blijft informeren of tot bij ons komt, als je met vragen zit. Beslissingen die je nu neemt, kunnen je na corona blijven achtervolgen. Denk twee keer na voor je bijvoorbeeld uitstel vraagt van betaling of een factuur niet betaalt. Laatst was er een krantenkop, waaruit je foutief kon afleiden dat je je elektriciteitsfactuur niet hoefde te betalen. Heel gevaarlijk, want als je die factuur niet betaalt, krijg je er volgende keer nog een boete bovenop. Informeer je dus grondig en bel ons als je vragen hebt.”


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.