Welzijnsraad

De welzijnsraad is het adviesorgaan dat als taak heeft het Ninoofs welzijnsbeleid te bevorderen.

Taken van de welzijnsraad zijn:

  • detecteren, bespreken en aanbrengen van problemen rond welzijn in de stad;
  • adviseren van het stadsbestuur over het welzijnsbeleid;
  • stimuleren van welzijnsinitiatieven;
  • coördineren van de aangesloten verenigingen;
  • stimuleren van overleg, informatie-uitwisseling;
  • ...

Lees meer in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact