Onthaalgesprek voor nieuwkomers

Wil je Nederlands leren? Zoek je een school voor je kind? Ben je op zoek naar een job? Wil je sporten in Ninove? Verhuizen naar een nieuwe woonplaats is een belangrijk moment in je leven. Je weg vinden in een nieuwe stad of gemeente is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je nieuw bent. De taal en het verschil in cultuur en gewoontes zorgen dat het extra moeilijk is.

Onthaalgesprekken nieuwe inwoners 

Wanneer je je als nieuwkomer aanmeldt bij de dienst bevolking in Ninove, word je doorgestuurd naar het team integratie van het Sociaal Huis. Ninove wil zorgen dat je integratie als nieuwkomer met een migratieachtergrond zo vlot mogelijk verloopt. Je hebt recht op een onthaalgesprek over jouw levensdoelen en inburgering. Samen met een ervaringsdeskundige stel je een plan op. In dit plan staan de verschillende stappen die je moet nemen in de eerste fase van jouw integratieproces.

Toeleiders Sociaal Huis 

De toeleiders helpen je om jouw plan uit te voeren en jouw weg te vinden.

Toeleiders

  • gaan mee naar een dienst of organisatie (bijvoorbeeld om je in te schrijven in een school, bij de VDAB, het ziekenfonds ...).
  • zijn er om jou dingen aan te wijzen en de werking ervan uit te leggen (zoals een geld- of ticketautomaat, de uurregeling bij een bushalte ...).
  • luisteren naar jouw problemen en zoeken samen met je naar een oplossing.
  • zijn brugfiguren die nieuwkomers van buitenlandse herkomst in de stad op weg helpen.
  • zijn geëngageerde ervaringsdeskundigen die zelf behoren tot de groep etnisch culturele minderheden.
  • leggen contacten met nieuwkomers en maken hen wegwijs in de lokale samenleving.
  • zorgen voor een vlotter contact en een betere communicatie tussen nieuwkomers en diensten/organisaties van de stad en het Sociaal Huis.

Toeleiders zijn er dus zowel voor nieuwkomers in Ninove als voor sociale organisaties, scholen en diensten in de stad. 

Nederlands leren 

Kom je graag langs?

Wil je zelf graag een gesprek met een toeleider? Neem contact op met het Sociaal Huis via 054 50 50 50 of via integratie@sociaalhuisninove.be 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact