Andere financiële steun

Het Sociaal Huis ondersteunt inwoners die het financieel moeilijk hebben (en aan bepaalde voorwaarden voldoen) via een leefloon of budgethulp. Daarnaast kan je bij het Sociaal Huis ook terecht voor andere financiële steun. Deze financiële steun is afhankelijk van jouw inkomen en je gezinssituatie. Afhankelijk van jouw situatie, moet je deze steun nadien gedeeltelijk of helemaal terugbetalen aan het Sociaal Huis. In sommige gevallen moet je niets terugbetalen.

De volgende kosten komen in aanmerking voor financiële steun: 

Medische kosten

Kosten voor een dokter, geneesmiddelen, facturen na een onderzoek of verblijf in het ziekenhuis,… Ook facturen voor een hoorapparaat, een bril, een tandprothese, orthopedisch materiaal,.. kunnen in aanmerking komen.

Facturen woonzorgcentra

Facturen van woonzorgcentra kunnen in aanmerking komen voor betaling door het Sociaal Huis. Er wordt wel eerst gekeken of je geen spaargeld hebt dat kan worden gebruikt en/of je de mogelijkheid hebt om je eigen huis te verkopen. Binnen het woonzorgcentrum waar je verblijft, kijken we samen naar de goedkoopste formule. De medewerker van het Sociaal Huis is in deze situatie ook de tussenpersoon tussen jou en het rusthuis.

Schoolkosten

Wanneer je het moeilijk hebt om schoolkosten te betalen, kan je aankloppen bij het Sociaal Huis. Het gaat dan om schoolmateriaal, schoolfacturen, sportuitrusting, kosten voor daguitstappen,…

Installatiepremie voor daklozen

Wanneer je dakloos bent geweest, kan je één keer in je leven een installatiepremie aanvragen om je nieuwe woning in te richten. Het bedrag van de premie hangt af van je gezinssituatie.

Huurwaarborgen

De huurwaarborg is het bedrag dat je als huurder bij de start van een huurcontract stort op een geblokkeerde rekening.
Kan je deze niet betalen? Dan kan het Sociaal Huis eventueel een voorschot op de huurwaarborg betalen. Je betaalt deze huurwaarborg nadien terug volgens jouw mogelijkheden.

Opgelet! Je moet dit (meestal) aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW of het Sociaal Huis van de gemeente waar je vertrekt.

Energiefonds

Heb je een afrekening van elektriciteit of gas en water die je niet kan betalen, dan kan je een aanvraag tot steunverlening richten aan het OCMW.

De sociale dienst zal na een grondig sociaal en financieel onderzoek uw aanvraag behandelen.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact