BOA

Wat is BOA?

BOA staat voor buitenschoolse opvang en activiteiten.

Denk aan voor- en naschoolse opvang, vakantiekampen, speelpleinwerking of les in de academie op woensdagnamiddag.

Het Vlaams decreet BOA geeft het lokaal bestuur vanaf 2026 de regierol over die buitenschoolse opvang en activiteiten voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. Samen met de talrijke lokale partners die de vrije tijd van kinderen invulling geven, willen we van Ninove nog meer een stad op (kinder)maat maken.

Drie doelstellingen staan voorop:

  • Kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven, met ook recht op rust.
  • Ouders de kans geven om werk, opleiding en gezin te combineren.
  • Een aanbod creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor elk kind.


Bouw mee aan BOA

Enquête

Ben je ouder, voogd of opvoeder van een kind in het kleuter- en/of lager onderwijs? Dan ben jij de expert die we zoeken. Jouw mening over het huidig aanbod en de noden van jou en je kind is precies wat we nodig hebben om het BOA-aanbod op maat van Ninove vorm te geven.

Enquête voor ouders

Je kan de enquête invullen tot 30 september 2024. Heb je hulp nodig bij het invullen van deze enquête? Contacteer Huis van het Kind via 054 50 50 50 of huisvanhetkind@ninove.be 

Thematafels

In 2025 plannen we,  op basis van de resultaten, thematafels waar je mee kan tekenen aan de toekomst. Wil je op de hoogte blijven van de thematafels? Schrijf je dan in op de mailinglijst.

Schrijf je in op de mailinglijst

Wat betekent BOA voor mij als aanbieder van buitenschoolse opvang of activiteiten?

Ben je een aanbieder van kampen, workshops, speelpleinwerking, …? Is jouw werking actief op grondgebied Ninove? Dan willen we weten wat je doet, wat je nodig hebt, en of we kunnen samenwerken. Hoe beter we zicht hebben op alles wat er gebeurt in Ninove rond buitenschoolse opvang en activiteiten, hoe beter we op elkaar kunnen afstemmen.

We kloppen aan bij aanbieders, scholen en ouders om zo goed mogelijk de huidige situatie van elke BOA-partner in kaart te brengen. 

Bied je opvang of activiteiten aan voor kleuters? Dan kan je misschien het Kleuterlabel krijgen. De stad moet 50% van haar BOA-middelen besteden aan een of meerdere organisaties met een Kleuterlabel. Op die manier bewaken we de kwaliteit van de opvang en zetten we automatisch in op aanbod voor de kleinsten.

Informatie over het Kleuterlabel en hoe je dat kan aanvragen als organisator vind je op de website van Opgroeien.

Hoe gaat Ninove met het BOA-decreet aan de slag?

Een interne projectgroep met vertegenwoordigers IBO (initiatief buitenschoolse kinderopvang), Huis van het Kind, verschillende stadsdiensten, schooldirecties, academie,… is continu bezig om BOA vorm te geven op maat van Ninove.

Timing

  • 2023: administratieve voorbereiding van het project
  • 2024: verzamelen van data. We kloppen aan bij aanbieders, scholen en ouders om zo goed mogelijk de huidige situatie van elke BOA-partner in kaart te brengen.
  • 2025: thematafels zorgen ervoor dat Ninovieters meeschrijven aan het BOA-verhaal. De informatie die daar verzameld wordt, zorgt ervoor dat rondom BOA een beleid op maat kan worden uitgewerkt. We stellen een lokaal samenwerkingsverband op dat het beleid verder kan adviseren.
  • 2026: BOA gaat van start. 

Meer weten over BOA?

Lees alles over het decreet op de website van het agentschap Opgroeien, of stuur je vraag/info over BOA in Ninove naar regie.boa@ninove.be


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact