Partners van Huis van het Kind

Samenwerkingsverband

Huis van het Kind is een samenwerkingsverband, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Samen met al de regionale organisaties hieronder vermeld en het lokaal bestuur, bundelen we de krachten om in te zetten op preventieve gezinsondersteuning voor alle Ninoofse kinderen, jongeren en gezinnen. Vanuit het Jeugdwelzijnsoverleg, een overlegplatform voor al deze betrokken organisaties en georganiseerd door Huis van het Kind en de jeugddienst van Ninove, ontstaan concrete acties

Kind en Gezin   Kind en Gezin

Samen met het lokaal team van Kind en Gezin zetten we in op preventieve gezinsondersteuning in gezinnen met jonge kinderen.

Home StartHome Start

Bij Home Start gaan opgeleide vrijwilligers aan huis bij kwetsbare gezinnen om laagdrempelige en preventieve gezinsondersteuning te bieden.

Scholen en CLB's

De schoolopbouwwerker van Huis van het Kind werkt nauw samen met de scholen en de CLB's in het kader van kansrijk onderwijs.

HabbekratsHabbekrats

Habbekrats wil jongeren van 8 tot 18 jaar versterken en empoweren in onze samenleving, vooral jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Dit artikel vertelt je alles over de opstart van hun werking in Ninove sinds 2021. 

JACJAC

Bij het Jongeren Advies Centrum kan elke jongere tussen 12 en 25 jaar terecht met elke vraag of probleem zowel relationeel als financieel, administratief, juridisch, materieel, ... Het JAC is een deelwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk waar iedereen gratis terecht kan met allerhande  welzijnsvragen.

CGGCGG

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg van Ninove biedt therapiegesprekken aan aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. Daarnaast biedt hun drugpreventieteam begeleiding aan aan jongeren met een beginnende verslaving. Hiervoor werken zij samen met de Ninoofse secundaire scholen en andere lokale welzijnspartners.

TeledienstTeledienst

Teledienst gaat de strijd aan tegen (sociale) armoede. Ze zijn een belangrijke partner in het toekennen van de UiTPAS met kansentarief aan gezinnen met een laag inkomen.

Armoedenetwerk NinoveArmoedenetwerk

Het Armoede Netwerk Ninove zet in op armoedebestrijding door middel van sensibiliseringscampagnes en concrete acties, ontstaan uit hun stuurgroep en themagroepen waar Huis van het Kind, net als andere lokale welzijnspartners, deel van uit maakt.

Eerstelijnszone Dender ZuidELZ

De Eerstelijnszone  stemt het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverlenersbeter op elkaar af om zo kwalitatieve en toegankelijke zorg te bieden voor elke burger. De eerstelijnshulpverleners zijn de eerste aanspreekpunten van cliënten bv. huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… waaronder de welzijnswerkers van Huis van het Kind.

Logo DenderLogo Dender

Logo Dender ondersteunt Huis van het Kind bij lokale acties, projecten en het aanreiken van verschillende methodieken en materialen op vlak van gezondheid. Dit kan gaan over voeding, beweging, milieu, vaccinaties, ziekte, geestelijke gezondheid, tabak, alcohol, drugs, ... Ze ontwikkelden een website specifiek voor de Huizen van het Kind, namelijk Gezond Kind.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact