Aanpassingspremie

De Vlaamse overheid verleent een premie voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan een woning of voor het verbouwen van een woning. Naast de premie van de Vlaamse overheid, verleent ook de stad Ninove een bijkomende premie voor deze werken.

Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Praktisch 

  • Doe je aanvraag voor de premie van de Vlaamse overheid via het aanvraagformulier. Je kan dit formulier ook opvragen bij de dienst huisvesting van de stad.
  • Je aanvraag voor de gemeentelijke huisvestingspremie moet steeds vergezeld worden van een kopie van de brief van toekenning van de premie van het Vlaamse gewest (+ berekening). De aanvraag moet uiterlijk één jaar na ontvangst van deze brief gebeuren via het aanvraagformulier. Dit formulier kan je ook krijgen bij de dienst huisvesting.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact