Verbeterings- en aanpassingspremie

De Vlaamse overheid verleent een premie voor het uitvoeren van verbeterings- of aanpassingswerken aan een woning of voor het verbouwen van een woning. Naast de premie van de Vlaamse overheid, verleent ook de stad Ninove een bijkomende premie voor deze werken.

Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Praktisch 

  • Doe je aanvraag voor de premie van de Vlaamse overheid via het aanvraagformulier. Je kan dit formulier ook opvragen bij de dienst huisvesting van de stad.
  • Je aanvraag voor de gemeentelijke huisvestingspremie moet steeds vergezeld worden van een kopie van de brief van toekenning van de premie van het Vlaamse gewest (+ berekening). De aanvraag moet uiterlijk één jaar na ontvangst van deze brief gebeuren via het aanvraagformulier. Dit formulier kan je ook krijgen bij de dienst huisvesting.

Opgelet: de verbeteringspremie in deze vorm is nog aan te vragen tot uiterlijk 31 mei 2019. Daarna kan je terecht bij de nieuwe renovatiepremie, die op heden reeds beschikbaar is. De aanpassingspremie zal na 31 mei 2019 nog aan te vragen zijn als aparte premie.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact