Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf (illegalen)

Wie onwettig (illegaal) in België verblijft, heeft geen recht op een uitkering of leefloon, maar wel op dringende medische hulp. Het Sociaal Huis onderzoekt of je in aanmerking komt voor een medische kaart. 

Met zo'n medische kaart kan je bij een dokter, apotheek of andere zorgverstrekker terecht voor dringende medische zorgen. 

Voorwaarden 

Een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis gaat na of je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je verblijft onwettig in België (bijvoorbeeld asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, clandestiene vreemdelingen).
  • Je woont en verblijft in Ninove en een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis kan je ook op het opgegeven adres aantreffen bij een huisbezoek.
  • Je hebt onvoldoende financiële middelen om zelf je medische zorgen te betalen. 
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.

Lees via het agentschap integratie & inburgering welke hulp in aanmerking komt en wat de voorwaarden zijn om hulp te krijgen.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact