Dringende steun in nood

Zware tegenslag kan voor een noodsituatie zorgen. Een ongeval, uithuiszetting, brand of overstroming, echtscheiding of relationele problemen, kunnen tot noodsituaties leiden en ervoor zorgen dat je tijdelijk dakloos bent, geen eten en kledij voor jezelf of je kinderen kan kopen,... Het Sociaal Huis kan je in deze situatie misschien helpen.

Beperkt in tijd

Let op! Dringende steun is enkel mogelijk voor problemen die om een dringende oplossing vragen en wanneer je geen andere middelen hebt. Dringende steun is daarom ook beperkt in tijd. Een medewerker van het Sociaal Huis onderzoekt of je recht hebt op dringende steun.

Wat? 

Indien je in aanmerking komt, kan het Sociaal Huis je deze steun bieden:

Crisisopvang

Het Sociaal Huis gaat samen met jou en je gezin op zoek naar een noodwoning, in afwachting van een definitieve oplossing.

Voedselpakketten

Wie tijdelijk geen eten kan kopen, kan voedselpakketten aanvragen.

Dringende financiële steun 

Ook dringende kosten kunnen worden betaald door het Sociaal Huis, afhankelijk van de situatie. 

Maak een afspraak

Voor (nood)hulpverlening kan je enkel op afspraak terecht bij het Sociaal Huis. Bel voor een afspraak naar 054 50 50 50 (elke werkdag tussen 8.30 uur en 16 uur) of mail naar permanentie@ninove.be

De afspraken zelf gaan door op werkdagen tussen 8.30 uur en 12 uur in het Sociaal Huis (Burchtstraat 46). 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact