Buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken

Het initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) 't Kadeeken werd in 1995 door het stadsbestuur van Ninove opgericht. Er worden kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten de schooluren opgevangen, namelijk: voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen.

Jaarlijks organiseert de kinderopvang:

 • Paaseierenraap (geannuleerd in 2020 wegens coronavirus)
 • Dag van de kinderbegeleid(st)er
 • Opendeurdag

IBO 't Kadeeken is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin en voldoet aan de wettelijke eisen.

Bekijk de foto's van het gebouw.

Je kan ons ook volgen op facebook.

Coronamaatregelen

Kinderopvang ’t Kadeeken blijft open tijdens de reguliere uren (tijdens de schoolperiode voor de buitenschoolse opvang, tijdens de paasvakantie ook overdag). Alleen kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties worden opgevangen.
Het principe blijft ook tijdens de paasvakantie dat kinderen zoveel mogelijk thuis worden opgevangen en de noodzakelijke opvang overdag op school gebeurt, dit om contact met verschillende groepen te vermijden.

Alleen kinderen die de voorbije weken naschools opgevangen werden in ’t Kadeeken kunnen tijdens de paasvakantie kiezen voor ofwel opvang op school (met eventuele naschoolse opvang in ’t Kadeeken) ofwel voor een volledige dagopvang in het IBO. Andere kinderen worden overdag op school opgevangen en kunnen eventueel gebruik maken van de naschoolse opvang in het IBO.Vragen? Neem contact op met ’t Kadeeken: 054 34 23 02.

Openingsuren                                                                   kadeeken

 • Schooldagen: van 6.45 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 19 uur
 • Woensdagnamiddag: van 12 uur tot 19 uur
 • Vakantie- en schoolvrije dagen: van 6.45 uur tot 19 uur

Het IBO is gesloten op de wettelijke en lokale feestdagen.

Inschrijven

Je moet verplicht vooraf een plaats reserveren en betalen voor de momenten/dagen waarop opvang voor je kind nodig is. Je kan pas reserveren nadat:

 • je je online geregistreerd hebt via https://ninove.ticketgang.eu/
 • je het elektronisch kinddossier volledig hebt ingevuld
 • je minimum € 20 hebt opgeladen in je online portefeuille
 • je langskwam voor een intakegesprek en de bijlagen (ondertekende schriftelijke overeenkomst, vignetten van de mutualiteit en bewijs gezinssamenstelling) hebt afgegeven in 't Kadeeken.

Lukt het je niet om zelf een online dossier op te maken, dan kunnen de medewerkers van 't Kadeeken je hierbij helpen.

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend volgens het besluit van 16 mei 2014 betreffende voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van intitiatieven voor buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse regering. De ouderbijdrage wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de schommelingen van de consumptieprijzen.

Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag: € 0,90 per begonnen half uur

Vakanties en schoolvrije dagen:

 • € 3,50 (minder dan 3 uren)
 • € 5,50 (3 tot 6 uren)
 • € 10,50 (> 6 uren)

Boete bij laattijdig afhalen: € 10,50 per gezin, per begonnen half uur.

Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag krijg je 25% korting.

Vanaf 1 februari 2020 kan je gebruik maken van de UiTPAS met kansentarief om te genieten van een voordeeltarief bij de inschrijving van je kind(eren) in IBO ‘t Kadeeken.

Kom je in aanmerking voor een UiTPAS met kansentarief? Vraag ernaar in het Sociaal Huis of bij Teledienst

Kijk alle voorwaarden wat de tarieven betreft na in het retributiereglement.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement kan je alles nalezen over het beleid, de prijzen, rechten als ouder, ...


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact