Buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken

Het initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) 't Kadeeken werd in 1995 door het stadsbestuur van Ninove opgericht. Er worden kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten de schooluren opgevangen: voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen.

IBO 't Kadeeken is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin en voldoet aan de wettelijke eisen.

Bekijk de foto's van het gebouw en volg ons op Facebook.

Coronamaatregelen

 • Kinderbegeleiders en verantwoordelijken dragen een mondmasker tenzij er voldoende afstand is. 
 • Ook ouders en andere externe volwassenen dragen een mondmasker tenzij er voldoende afstand is. 
 • Ouders mogen enkel binnen wanneer zij een afspraak hebben (voor een intakegesprek, opladen portefeuille....). Heb je een afspraak en kom je langs, ontsmet dan grondig je handen vóór het betreden van de kinderopvang (er is ontsmettingsmiddel beschikbaar aan de inkom) .

Voor het brengen en ophalen van je kind(eren) in ’t Kadeeken behouden we de regel:

 • blijf na het bellen op een veilige afstand van de deur.

 Openingsuren

 • Schooldagen: van 6.45 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 19 uur
 • Woensdagnamiddag: van 12 uur tot 19 uur
 • Schoolvrije dagen: van 6.45 uur tot 19 uur

 Het IBO is gesloten op de wettelijke en lokale feestdagen.

Inschrijven

Je moet verplicht vooraf een plaats reserveren en betalen voor de momenten/dagen waarop opvang voor je kind nodig is. Je kan pas reserveren nadat:

 • je je online geregistreerd hebt via https://ninove.ticketgang.eu/
 • je het elektronisch kinddossier volledig hebt ingevuld
 • je minimum € 20 hebt opgeladen in je online portefeuille
 • je langskwam voor een intakegesprek en de bijlagen (ondertekende schriftelijke overeenkomst, vignetten van de mutualiteit en bewijs gezinssamenstelling) hebt afgegeven in 't Kadeeken.

Lukt het je niet om zelf een online dossier op te maken, dan kunnen de medewerkers van 't Kadeeken je hierbij helpen.

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend volgens het besluit van 16 mei 2014 betreffende voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van intitiatieven voor buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse regering. De ouderbijdrage wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de schommelingen van de consumptieprijzen.

 • Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag: € 0,90 per begonnen half uur
 • Vakanties en schoolvrije dagen:
  - € 3,50 (minder dan 3 uren)
  - € 5,50 (3 tot 6 uren)
  - € 10,50 (> 6 uren)
 • Boete bij laattijdig afhalen: € 10,50 per gezin, per begonnen half uur.
 • Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag krijg je 25% korting.
 • Kom je in aanmerking voor een UiTPAS met kansentarief, dan kan je genieten van een voordeeltarief bij de inschrijving van je kind(eren). Voor een UiTPAS met kansentarief contacteer je het Sociaal Huis of Teledienst.

Lees alle voorwaarden voor de tarieven in IBO 't Kadeeken na in het retributiereglement.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement vind je alles over het beleid, de prijzen, rechten als ouder ...


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact