Buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken

Het initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) 't Kadeeken werd in 1995 door het stadsbestuur van Ninove opgericht. Er worden kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten de schooluren opgevangen: voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen.

IBO 't Kadeeken is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin en voldoet aan de wettelijke eisen.

Jaarlijks organiseert de kinderopvang:

 • Paaseierenraap
 • Dag van de kinderbegeleid(st)er
 • Opendeurdag

Bekijk de foto's van het gebouw en volg ons op Facebook.

Coronamaatregelen

Door de aanhoudende coronamaatregelen en de overgang naar code oranje is het draaiboek voor de buitenschoolse kinderopvang bijgestuurd op 5 mei 2021.

Deze zomer vangen wij de kinderen op 2 locaties op en schrijft iedereen in via de wachtlijst. De inschrijvingen starten:

 • op 17 mei 2021 om 18 uur voor locatie IKKE en is voor maximum  20 kinderen tot de leeftijd van 6 jaar 
 • op 18 mei 2021 om 18 uur voor locatie IBO en is voor maximum 50 kinderen 

Er is geen contact tussen de 2 bubbels. Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar bv. het sportkamp en op de andere dagen naar de buitenschoolse opvang komen.

Omdat we vermoeden dat de vraag naar opvang groter zal zijn dan het aanbod, werken we opnieuw met aangepaste voorrangsregels die tijdelijk gelden tijdens de komende zomervakantie. We zoeken naar de mogelijkheid om een derde locatie te openen.

 • Ouders brengen tegen 31 mei 2021 een werkattest binnen van hun werkgever met vermelding van het werkregime en vrije dag en de voorziene verlofperiode van de werknemer. Wie geen attest heeft bezorgd, krijgt geen goedkeuring voor de gemaakte reservatie.
 • De inschrijvingen worden stopgezet op 30 juni en we werken niet met een dagelijkse back-up vanuit de wachtlijst.
 • We blijven de hele zomervakantie uitzonderlijk open van 6.45 uur tot 18 uur .
 • Kinderen worden NIET afgehaald tussen 10 uur en 12 uur en tussen 14 uur en 16 uur. 
 • Kinderen die ziek zijn, worden NIET opgevangen.

Uiteraard wordt er blijvend rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Zo is er extra aandacht voor de handhygiëne, het ontsmetten van materiaal … De begeleiders dragen altijd een mondmasker.

Voor het brengen en ophalen van je kind(eren) in ’t Kadeeken zijn er een aantal afspraken vooropgesteld:

 • draag als volwassene altijd een mondmasker (of alternatief)
 • blijf na het bellen op een veilige afstand van de deur 
 • je kind komt alleen binnen en gaat alleen buiten, maar vertrekt pas van zodra je kind opgevangen wordt door een begeleidster. Drop je kind niet!
 • hou voldoende afstand van andere mensen bij het wachten
 • respecteer de gereserveerde uren bij het brengen en ophalen van je kind
 • heb je een afspraak? Kom dan alleen, draag een mondmasker en ontsmet eerst je handen grondig voor het betreden van de kinderopvang (er is ontsmettingsmiddel beschikbaar aan de inkom)

Omwille van code oranje zijn fysieke intakegesprekken en rondleidingen in de speelruimte niet mogelijk.

Wij volgen de coronasituatie op de voet op. Afhankelijk van nieuwe  coronamaatregelen van de overheid kunnen ook de maatregelen in 't Kadeeken wijzigen.

 Openingsuren

 • Schooldagen: van 6.45 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 19 uur
 • Woensdagnamiddag: van 12 uur tot 19 uur
 • Vakanties tijdens de coronamaatregelen: van 6.45 uur tot 18 uur
 • Schoolvrije dagen: van 6.45 uur tot 19 uur

 Het IBO is gesloten op de wettelijke en lokale feestdagen.

Inschrijven

Je moet verplicht vooraf een plaats reserveren en betalen voor de momenten/dagen waarop opvang voor je kind nodig is. Je kan pas reserveren nadat:

 • je je online geregistreerd hebt via https://ninove.ticketgang.eu/
 • je het elektronisch kinddossier volledig hebt ingevuld
 • je minimum € 20 hebt opgeladen in je online portefeuille
 • je langskwam voor een intakegesprek en de bijlagen (ondertekende schriftelijke overeenkomst, vignetten van de mutualiteit en bewijs gezinssamenstelling) hebt afgegeven in 't Kadeeken.

Lukt het je niet om zelf een online dossier op te maken, dan kunnen de medewerkers van 't Kadeeken je hierbij helpen.

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend volgens het besluit van 16 mei 2014 betreffende voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van intitiatieven voor buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse regering. De ouderbijdrage wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de schommelingen van de consumptieprijzen.

 • Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag: € 0,90 per begonnen half uur
 • Vakanties en schoolvrije dagen:
  - € 3,50 (minder dan 3 uren)
  - € 5,50 (3 tot 6 uren)
  - € 10,50 (> 6 uren)
 • Boete bij laattijdig afhalen: € 10,50 per gezin, per begonnen half uur.
 • Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag krijg je 25% korting.
 • Kom je in aanmerking voor een UiTPAS met kansentarief, dan kan je genieten van een voordeeltarief bij de inschrijving van je kind(eren). Voor een UiTPAS met kansentarief contacteer je het Sociaal Huis of Teledienst.

Lees alle voorwaarden voor de tarieven in IBO 't Kadeeken na in het retributiereglement.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement vind je alles over het beleid, de prijzen, rechten als ouder ...


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact