Buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken

Het initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) 't Kadeeken werd in 1995 door het stadsbestuur van Ninove opgericht. Er worden kinderen van 2,5 tot 12 jaar buiten de schooluren opgevangen, namelijk: voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen.

Jaarlijks organiseert de kinderopvang:

 • Paaseierenraap (geannuleerd in 2020 wegens coronavirus)
 • Dag van de kinderbegeleid(st)er
 • Opendeurdag

IBO 't Kadeeken is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin en voldoet aan de wettelijke eisen.

Bekijk de foto's van het gebouw.

Je kan ons ook volgen op facebook.

Coronamaatregelen

Kinderopvang ’t Kadeeken is open tijdens de reguliere uren (tijdens de schoolperiode voor de buitenschoolse opvang en woensdagnamiddag).

Tijdens de schooluren bieden de Ninoofse scholen noodopvang. Om de contactbubbels zoveel mogelijk te behouden, bieden zij ook voor- en naschoolse opvang, al dan niet in samenwerking met het IBO.

Voor het brengen en ophalen van je kind(eren) in ’t Kadeeken zijn er een aantal afspraken vooropgesteld:

 • draag als volwassene altijd een mondmasker (of alternatief)
 • blijf na het bellen op een veilige afstand van de deur (de bel wordt na gebruik steeds gereinigd)
 • je kind komt alleen binnen en gaat alleen buiten, maar vertrekt pas van zodra uw kind opgevangen wordt door een begeleidster. Drop uw kind niet!
 • hou voldoende afstand van andere mensen bij het wachten
 • respecteer de gereserveerde uren bij het brengen en ophalen van je kind
 • heb je een afspraak? Kom dan alleen, draag een mondmasker en ontsmet eerst je handen grondig voor het betreden van de kinderopvang (er is ontsmettingsmiddel beschikbaar aan de inkom)

Wat met opvang deze zomer? Kunnen de kinderen bij ons terecht?

Om de opvang deze zomer veilig, vlot en aangenaam te laten verlopen, zijn we volop gestart met de voorbereidingen. We volgen daarbij nauwgezet de veiligheidsrichtlijnen van het Agentschap Opgroeien.

Deze zomer vangen wij de kinderen uitzonderlijk in 2 locaties op - IBO 't Kadeeken en de stedelijke kleuterschool IKKE (ook gelegen op de Parklaan) - omdat wij rekening moeten houden met de contactbubbel van maximum 50 personen (kinderen en begeleiders samen). Die contactbubbel houdt stand gedurende de hele dag en de hele week. Contact tussen de verschillende bubbels wordt vermeden.

De inschrijvingsperiode startte reeds op 20 april. Deze inschrijvingen blijven onder voorbehoud behouden, maar omdat we vermoeden dat de vraag naar opvang groter zal zijn dan het aanbod, wordt er gewerkt met aanpaste (voorrangs)regels en openingsuren die tijdelijk gelden tijdens de komende zomerperiode.

 • ouders brengen vóór 19 juni 2020 een werkattest binnen van hun werkgever met vermelding van het werkregime en vrije dag en de voorziene verlofperiode van de werknemer. Wie geen attest heeft bezorgd, verliest zijn inschrijving voor de volledige zomervakantie
 • de inschrijvingen worden stopgezet op 30 juni 2020. We bekijken wekelijks de wachtlijst om de vrijgekomen plaatsen in te vullen.
 • vanaf 22 juni krijg je bevestiging van je inschrijving voor de maand juli, vanaf 30 juni krijg je bevestiging van je inschrijving voor de maand augustus
 • we blijven de hele zomervakantie uitzonderlijk open van 7 uur tot 18 uur 
 • kinderen worden NIET afgehaald tussen 10 uur en 12 uur en tussen 14 uur en 16 uur. Respecteer de gereserveerde uren!
 • kinderen die ziek zijn, worden NIET opgevangen
 • je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar het sportkamp en op andere dagen naar een buitenschoolse opvang in dezelfde week. Per week kan je wel wisselen van type activiteit.

Inschrijven

Je moet verplicht vooraf een plaats reserveren en betalen voor de momenten/dagen waarop opvang voor je kind nodig is. Je kan pas reserveren nadat:

 • je je online geregistreerd hebt via https://ninove.ticketgang.eu/
 • je het elektronisch kinddossier volledig hebt ingevuld
 • je minimum € 20 hebt opgeladen in je online portefeuille
 • je langskwam voor een intakegesprek en de bijlagen (ondertekende schriftelijke overeenkomst, vignetten van de mutualiteit en bewijs gezinssamenstelling) hebt afgegeven in 't Kadeeken.

Lukt het je niet om zelf een online dossier op te maken, dan kunnen de medewerkers van 't Kadeeken je hierbij helpen.

Tarieven

De ouderbijdrage wordt berekend volgens het besluit van 16 mei 2014 betreffende voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van intitiatieven voor buitenschoolse kinderopvang van de Vlaamse regering. De ouderbijdrage wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd volgens de schommelingen van de consumptieprijzen.

Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag: € 0,90 per begonnen half uur

Vakanties en schoolvrije dagen:

 • € 3,50 (minder dan 3 uren)
 • € 5,50 (3 tot 6 uren)
 • € 10,50 (> 6 uren)

Boete bij laattijdig afhalen: € 10,50 per gezin, per begonnen half uur.

Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag krijg je 25% korting.

Vanaf 1 februari 2020 kan je gebruik maken van de UiTPAS met kansentarief om te genieten van een voordeeltarief bij de inschrijving van je kind(eren) in IBO ‘t Kadeeken.

Kom je in aanmerking voor een UiTPAS met kansentarief? Vraag ernaar in het Sociaal Huis of bij Teledienst

Kijk alle voorwaarden wat de tarieven betreft na in het retributiereglement.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement kan je alles nalezen over het beleid, de prijzen, rechten als ouder, ...


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact