Buurtwerk Pollarewijk-Burchtdam

Wat?

PIN vzw, SHM Ninove Welzijn en CAW Oost-Vlaanderen organiseren vanuit het partnerschap vzw Samenlevingsopbouw samen met vrijwilligers, lokale (welzijns)organisaties en de stad Ninove, buurtwerkactiviteiten voor en met bewoners van het gebied Pollarewijk-Burchtdam.

Doel?

Hefbomen creëren om sociale uitsluiting en achterstelling aan te pakken en om zo het leven en het samenleven voor alle buurtbewoners binnen deze wijken te verbeteren.

Een buurtopbouwwerker (vzw Samenlevingsopbouw) en een brugfiguur (PIN vzw) vormen samen het team 'buurtwerkers'.  Ze gaan samen op weg met inwoners rond het (samen)leven, door hen een actieve rol te laten spelen. 

Missie?

“Samen met de bewoners en Ninoofse organisaties en dienstverleners de Pollarewijk en Burchtdam op een duurzame manier versterken zodat alle huidige en toekomstige bewoners van deze wijken er goed kunnen leven in goede verstandshouding met hun buren en toevallige passanten.”

Driesporenbeleid 

De toegang tot sociale grondrechten
Ze werken aan het verbeteren van de situatie van kwetsbare bewoners. Ze focussen op een toegankelijk en kwalitatief aanbod in en rond het gebied voor onder meer degelijke huisvesting, hulp- en dienstverlening, gezondheidszorg, arbeidsplaatsen, onderwijskansen en culturele ontplooiing. 

Community building 
Om de wijken te versterken, werken ze ook aan het samenleven met het ook op meer binding in de buurt. Ze creëren ruimte voor ontmoetingskansen, dialoog, onderhandeling, … Op deze manier willen ze ervoor zorgen dat buren elkaar leren kennen.

Ruimte publiek maken
Door buurtbewoners: ze willen samen met bewoners nadenken over de herinrichting en het beheer van de gedeelde publieke ruimte. Zo creëren ze nieuwe kansen voor ontmoeting.

Locatie?

De buurtwerkers werken vanuit de STEK (buurthuis): Nijverheidslaan 12,  Ninove.

De STEK is een plaats waar alle bewoners welkom zijn. Er wordt een veilige en warme plaats gecreëerd waar ruimte is voor vragen, dialoog, ideeën, activiteiten

Iedere woensdagnamiddag is er een permanentiemomenttussen 14 uur en 17 uur.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact