De Kiem

De Kiem biedt hulp aan personen die problemen ervaren door het gebruik van drugs, alcohol of medicatie en aan hun omgeving.

Het ambulante centrum in Ninove biedt intakegesprekken, ambulante begeleidingen en een gevangeniswerking.

Ambulante begeleiding

In de Ambulante Centra van De Kiem vormt vrijwillige onthouding van verslavende genotmiddelen geen voorwaarde om een begeleiding te volgen. Met de nodige aandacht voor de hulpvraag van de cliënt en zijn omgeving, wordt getracht het gebruik te stoppen of onder controle te krijgen en terugval te voorkomen. De druggebruiker wordt op psychosociaal, administratief en juridisch vlak ondersteund en begeleid. Daarnaast is er aandacht voor de sociale situatie (tewerkstelling, huisvesting, tijdsinvulling,…) en de relationele context (ouders, partner,…). Met iedere cliënt worden duidelijke afspraken gemaakt over de doelstellingen, de termijn en de frequentie van de begeleiding.

Gevangeniswerking

De Kiem is betrokken bij het aanbieden van oriëntatiegesprekken, individuele begeleiding, groepsgesprekken en terugvalpreventie voor druggebruikers in verschillende Vlaamse gevangenissen. Het doel van de gevangeniswerking is gedetineerden bewust te maken van de problematiek eigen aan verslaving en hen op een positieve manier te laten kennismaken met de drughulpverlening.

Wie kan er bij De Kiem terecht?

  • Personen met drugproblemen (alcohol, medicatie en illegale middelen) waarbij een residentiële opname (nog) niet nodig en/of niet gewenst is. 
  • Ouders en familieleden van cliënten kunnen in de ambulante centra terecht voor individuele gesprekken (met of zonder hun kind). Zij kunnen ook aansluiten bij een ambulante oudergroep.

Op welke manier kan je bij de Kiem terecht?

Je kan schriftelijk of telefonisch contact opnemen met het ambulante centrum in Ninove via 054 33 31 65 of persoonlijk langsgaan om een afspraak te maken.
Adres: Brusselsesteenweg 3, Ninove

Na één of meerdere kennismakingsgesprekken wordt iedere aanvraag binnen een multidisciplinair team besproken dat, in overleg met de cliënt, beslist tot het starten van een ambulante begeleiding of tot een passende doorverwijzing.

Meer info vind je op de website van De Kiem.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact