DUO for a JOB

DUO for a JOB is een vzw die werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact brengt met 50-plussers, die als vrijwilliger hun professionele ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk.

Visie

De vzw DUO for a JOB is ontstaan vanuit twee waarnemingen:

  • Jongeren met een migratieachtergrond hebben een ongelijke toegang tot de Belgische arbeidsmarkt, dat is bewezen.
  • De activiteitsgraad van 50-plussers in België is één van de laagste in Europa en hun vaardigheden worden niet naar waarde geschat.

Door deze twee groepen samen te brengen, wil DUO for a JOB bijdragen aan het wegwerken van ongelijkheid bij de toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond, de kennis van onze ouderen erkennen en discriminatie bestrijden door sociale cohesie, begrip en lokale solidariteit te bewerkstelligen.

Aanpak

Concreet is het een relatie waarbij een ervaren persoon, 'de mentor', zijn kennis en ervaring deelt met een jongere, 'de mentee', om de ontwikkeling van zijn of haar vaardigheden en autonomie te bevorderen en hem/haar in staat te stellen zijn/haar professionele doelstellingen te identificeren en te bereiken. Deze relatie ('duo') is gebaseerd op uitwisseling, leren en permanent en wederzijds vertrouwen.

Eenmaal met z’n tweeën, ontmoeten de jongere en diens mentor elkaar zes maanden lang gedurende twee uur per week.

Word mentor

Verander het leven van een jongeren... en verrijk dat van jou!

Een vrijwillige mentor zijn, dat betekent je engageren voor een zinvol sociaal project. Na een opleiding door onze organisatie, begeleid je een jongere gedurende 6 maanden 2 à 3 uur per week. Je leert elkaar kennen, je definieert samen een professioneel project, zoekt naar vacatures en opleidingen, oefent om te slagen voor sollicitatiegesprekken, en praat over de regels van de Belgische arbeidsmarkt.

Door de ervaring die je in de loop van je carrière hebt opgedaan te delen, geef je een jongere de kans om zijn of haar eigen loopbaan op te bouwen. En zonder het zelf te beseffen, geef je zo een nieuwe betekenis aan je eigen loopbaan.

Benieuwd naar een ervaring van twee Ninovieters? Mentor Eddy Van Craenenbroeck en zijn mentee Darwish Yezidi leerden elkaar kennen in mei 2022. Samen doorliepen ze succesvol het traject.  

Geïnteresseerd?

DUO for a JOB organiseert maandelijks vrijblijvende informatiesessies! Schrijf je rechtstreeks in op de website: www.duoforajob.be
Heb je nog vragen? Aarzel niet en stuur een mailtje naar oostvlaanderen@duoforajob.be  of bel naar 09 278 29 28.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact