Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Je moet aan 2 voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben én een verblijfsvergunning voor België hebben. 
 • in nood verkeren: je hebt onvoldoende inkomsten om een menswaardig leven te leiden, je bent zelf niet in staat om onderdak te vinden, eten en kledij te kopen, je te wassen, naar een dokter of ziekenhuis te gaan,…

Categorieën 

Het bedrag waarop je recht hebt, hangt af van je gezinssituatie. Er bestaan 3 categorieën:

 • samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie,...) deelt, word je beschouwd als samenwonende. De persoon met wie je samenwoont, hoeft niet noodzakelijk je partner te zijn. 
 • alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • samenwonende met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als een samenwonende met gezinslast. 

In Ninove is het maandelijkse bedrag dat je ontvangt als equivalent leefloon helemaal gelijkgesteld aan het leefloon.

Als je een equivalent leefloon krijgt, verwacht het Sociaal huis ook iets van je terug. De medewerkers zullen je begeleiden naar een opleiding of, indien mogelijk, naar een job die bij je past.

Hoe aanvragen? 

Je vraagt het leefloon of equivalent leefloon aan via een eerste gesprek bij het team permanentie van het Sociaal Huis. 

Meebrengen 

 • identiteitskaart
 • huurcontract
 • bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden
 • overzicht van het spaargeld van alle gezinsleden
 • bewijzen van je werkbereidheid (bv. je inschrijving bij VDAB)
 • bewijzen van je vaste kosten en schulden (huurcontract, energie- en waterfactuur,...) 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact