European Disability Card

De European Disability Card (EDC) geeft de houder ervan recht op een aantal voordelen op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Niet alleen in België, maar ook in andere deelnemende landen. Acht EU-lidstaten werken mee aan de ontwikkeling van de kaart: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten die de kaart accepteren kiezen zelf welke voordelen ze toekennen.

Jouw voordelen in Ninove

Zo voorziet de stad 25% korting op voorstellingen georganiseerd door CC De Plomblom voor houders van de EDC. Voor alle informatie per voorstelling klik je hier.

Daarnaast zijn er in Ninove nog heel wat voorzieningen voor mensen met een handicap:

  • de bibliotheek heeft een aanbod grootletterboeken, luisterboeken, daisy-boeken,…
  • de sportdienst voorziet specifieke activiteiten voor mensen met een beperking met intensieve begeleiding
  • in IBO ’t Kadeeken wordt tijdens het intakegesprek bekeken welke specifieke noden er zijn en welke aangepaste maatregelen kunnen geboden worden
  • in het Sociaal Huis is ook zorgspeelgoed in de speelotheek. Dit spelmateriaal is op maat van kinderen met een beperking, zorgnoden, leerstoornissen.
  • de jeugddienst voorziet een inclusiemonitor die kinderen met een handicap intensief opvolgt, voor de speelpleinwerking en grote andere activiteiten.

Doet jouw organisatie ook mee? 

Waarom zou je als organisatie toetreden tot het systeem?

  • Je breidt je klantenbestand uit en krijgt meer bekendheid bij bezoekers, toeschouwers, leden, deelnemers, … in België en in andere deelnemende Europese landen. Personen met een handicap vertegenwoordigen immers meer dan 15% van de bevolking (meer dan 1 miljoen mensen in België en 80 miljoen in Europa).
  • Je komt in contact met een publiek dat zelden alleen op stap gaat (begeleiders, gezinnen,…).
  • Je werkt mee aan een meer inclusieve maatschappij op maat van ieders behoeften.
  • Je vergroot het positieve imago van jouw instelling op het vlak van de inclusie van personen met een handicap. 

Interesse? Meld jouw organisatie/vereniging aan bij de FOD Sociale Zekerheid met het formulier op de website handicap.belgium.be.

Hoe vraag je zelf zo’n kaart aan?

Je kan de kaart aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als je erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH. 

Ben je niet erkend door het VAPH, dan kan je nagaan of je via de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid recht hebt op de European Disability Card. 

Let op: personen die vroeger recht hadden op verhoogde kinderbijslag moeten zich sinds 1 januari 2019 tot Opgroeien richten om een EDC-kaart aan te vragen. Ze kunnen niet langer een EDC-kaart aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Meer info: www.eudisabilitycard.be


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact