Fixatiearmbeleid

Wat is fixatie?

fixatiearmbeleid Klateringen Fixeren is een maatregel die wordt toegepast in de ouderenzorg.Een bewoner wordt dan beperkt in zijn bewegingsmogelijkheden om zichzelf en de mensen in de omgeving te beschermen. Er zijn verschillende soorten fixeermiddelen. 

Gevolgen van fixatie 

Iemand fixeren is ingrijpend: gefixeerde bewoners zijn volledig afhankelijk van anderen, waardoor ze hun eigenwaarde en zelfredzaamheid kunnen verliezen. Onderzoeken wijzen uit dat langdurig fixeren negatieve gevolgen kan hebben: kwaadheid en woede, verwardheid en ongemak, vereenzaming en onverschilligheid, stress, angst en paniek, afhankelijkheid en vernedering, ... Ook op lichamelijk vlak zijn er gevolgen: minder spierkracht en conditie, drukletsels, incontinentie, moeilijke stoelgang, stijging van de bloeddruk, longontsteking, verwondingen door verzet of verkeerd gebruik, gebrek aan initiatief om te bewegen, ...

Fixatie wordt vaak gebruikt om vallen te voorkomen. Dit blijkt niet altijd een goede methode te zijn: fixeren leidt niet automatisch tot minder valincidenten, het aantal ernstige letsels neemt niet af wanneer bewoners gefixeerd zijn en 10% van de valincidenten bij gefixeerde bewoners gebeurdt tijdens de fixatie of direct na het verwijderen ervan. 

De motieven en redenen van zorgverleners om bewoners te fixeren zijn vrijwel overal gelijk: fixerende middelen worden gebruikt in situaties die zorgverleners als gevaarlijk beschouwen en waarbij geen alternatieven voorhanden zijn.

Fixatie in woonzorgcentrum Klateringen

In het woonzorgcentrum fixeren wij bewoners enkel indien zij een bedreiging vormen voor zichzelf of voor anderen. Het is een moeilijke kwestie: bewoners zijn zeer kwetsbaar en fixeren is vaak een vernederend ervaring. Maar soms is fixeren echt nodig. Het mag echter geen evidentie zijn en mag nooit zomaar gebeuren. Onze medewerks moeten de noodzaak ervan voortdurend in vraag stellen. Er is telkens overleg tussen medewerkers uit verschillende disciplines, de arts, de bewoner en de familie. Alles wordt genoteerd in het zorgdossier, toegankelijk voor iedere betrokken hulpverlener.

De bewoner wordt continu geobserveerd met de meeste aandacht voor zijn/haar levenskwaliteit.

In het woonzorgcentrum willen wij steeds de duur van de fixatie en de negatieve gevolgen ervan tot een minimum te herleiden. 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact