Home Start Ninove

Home Start ondersteunt kwetsbare gezinnen in Ninove 

Home Start vzw is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige, preventieve ondersteuning biedt aan kwetsbare gezinnen. Home Start wil voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot onoverkomelijke hinderpalen, door er te zijn en gezinnen het gevoel te geven ‘Je staat er niet alleen voor’. Home StartHome Start-vrijwilligers brengen wekelijks een aantal uren door met hun gezin. Ze bevestigen de ouders in hun opvoedende rol, werken aan het netwerk van het gezin en hebben aandacht voor de talenten van alle gezinsleden.
De Home Start-vrijwilliger ondersteunt het hele gezin, maar met speciale aandacht voor de kinderen. Home Start vertrekt vanuit de visie dat de ouders de belangrijkste actoren zijn in de opvoeding van hun kinderen. De vrijwilliger ‘is er’, luistert naar de ouders zonder iets op te dringen. 

Het uitgangspunt is dat kinderen, jongeren en hun ouders hun sterke kanten en sociaal netwerk weten te benutten, zodat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven krijgen en behouden en zo veel voorkomende lichte problemen die bij het normale opvoeden horen, kunnen oplossen. 

Voor wie?

Home Start richt zich tot kwetsbare gezinnen met minstens 1 kind onder de twaalf jaar en kwetsbare toekomstige gezinnen.

Kwetsbaarheid wordt ruimer opgevat dan enkel financiële kansarmoede. Ook gezinnen die zich door veranderende levensomstandigheden tijdelijk in een kwetsbare positie bevinden, komen in aanmerking voor Home Start-ondersteuning.

Wil je graag dat Home Start je steunt of ken je zelf een gezin dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Neem dan contact op met Katrijn Devroede :

Vrijwilliger worden

Home Start is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers worden opgeleid en worden uitgenodigd op maandelijkse intervisie- en vormingsmomenten.

Voor meer informatie, contacteer Katrijn of neem een kijkje op de website van Home Start Vlaanderen of op de facebookpagina.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.