Huurwaarborg

De huurwaarborg is het bedrag dat je als huurder bij de start van een huurcontract stort op een geblokkeerde rekening.

Kan je deze niet betalen? Dan kan het Sociaal Huis eventueel een voorschot geven op de huurwaarborg. Je betaalt deze huurwaarborg nadien terug volgens jouw mogelijkheden.

Opgelet! Je moet dit aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW of het Sociaal Huis van de gemeente waar je vertrekt.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact