Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen.

Ben je tussen 18 en 65 jaar?

Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je door je handicap maar 1/3 of minder verdienen van wat iemand zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (‘verminderd verdienvermogen’)? Dan heb je misschien recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Sociale correctie gewogen diftar

Wist je dat de stad 10 euro per jaar betaalt als tussenkomst op je afvalrekening als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming en geniet van een inkomensvervangende (IVT) tegemoetkoming? Dit bedrag wordt automatisch door de stad gestort op je afvalrekening (vanaf juli 2021).

Lees hier meer over sociale correcties voor gewogen diftar.

Meer informatie

Raadpleeg de website van de FOD Sociale Zekerheid voor meer informatie over de voorwaarden, het indienen van een aanvraag en de hoogte van de tegemoetkoming.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact