Inschrijven op de wachtlijst voor een vast verblijf in WZC Klateringen

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Inschrijven op de wachtlijst(en) van woonzorgcentrum Klateringen en serviceflats Denderzicht en De Lavondel vraagt wat administratie. Vul hieronder de velden in en hou de volgende documenten klaar:

  • een recente evaluatieschaal, ingevuld door de huisarts
  • een historiek van woonst, aan te vragen bij de dienst bevolking in het stadhuis of via het thuisloket 
  • een recent rekeninguittreksel, waarop de maandelijkse inkomsten van de kandidaat bewoner te zien zijn (pensioenen of vervangingsinkomens, tegemoetkomingen van de federale of Vlaamse overheid, vergoedingen voor oorlogsschachtoffers, ...) 

Woonzorgcentrum Klateringen verwerkt je gegevens conform de privacyverklaring van de stad Ninove. De stad Ninove neemt daarbij je rechten strikt in acht.

Let op: dit is een administratieve inschrijving. Wanneer een kandidaat bewoner effectief wordt opgenomen, moet de kandidaat en zijn familie vooraf langskomen voor een persoonlijk gesprek met een maatschappelijk werker.”

Aanvraag

Ik wil een aanvraag doen voor *

Gegevens van de kandidaat bewoner

Burgerlijke staat *

Huidige situatie

De kandidaat voor het dagverzorgingscentrum verblijft momenteel *
Indien de kandidaat voor het dagverzorgingscentrum momenteel gebruik maakt van thuiszorg, vink aan welke zorg en verduidelijk via welke organisatie.

Huisarts van de kandidaat bewoner

Adres huisarts

Gegevens van de contactpersoon van de kandidaat bewoner

Voorlopig bewindvoerder

Is er een voorlopig bewindvoerder aangesteld voor de kandidaat bewoner?
Adres voorlopig bewindvoerder

Gegevens van alle kinderen van de kandidaat bewoner

Vul deze gegevens in in volgorde van te contacteren kinderen. 

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5

Verzending factuur

Naar wie mag de factuur worden verzonden? 

Adres factuur

Toe te voegen documenten

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.