Integratietegemoetkoming (IT)

Dit is een tegemoetkoming als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven (‘integratie’).

Ben je tussen 18 en 65 jaar?

Heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT). We kijken naar de invloed van je handicap op hoe gemakkelijk je jezelf kan behelpen in je dagelijks leven (‘zelfredzaamheid’). Een arts zal je zelfredzaamheid evalueren volgens een puntensysteem.

Sociale correctie gewogen diftar

Wist je dat de stad 10 euro per jaar betaalt als tussenkomst op je afvalrekening als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming en geniet van een integratietegemoetkoming (IT)? Dit bedrag wordt automatisch door de stad gestort op je afvalrekening (vanaf juli 2021).

Lees hier meer over sociale correcties voor gewogen diftar.

Meer informatie

Raadpleeg de website van de FOD Sociale Zekerheid voor meer informatie over de voorwaarden, het indienen van een aanvraag en de hoogte van de tegemoetkoming.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact