Kind en Gezin

Kind en Gezin heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen. Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) vormen samen een agentschap van de Vlaamse overheid: Opgroeien.

Kind en GezinKind en Gezin biedt gratis ondersteuning op maat van je gezin, vanaf de zwangerschap tot je kind naar school gaat. Het basisaanbod bestaat uit huisbezoeken en consulten op het consultatiebureau.

Consultatiebureau voor het Jonge Kind in Ninove

Alle (aanstaande) gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar kunnen in het consultatiebureau terecht bij een multidisciplinair team: 

  • Jonge kinderen krijgen preventieve zorg op maat: medisch onderzoek, vaccinaties, opvolging van de evolutie in gewicht en groei, opvolging van de ontwikkeling (motoriek en taal), oog- en gehooronderzoek,...
  • (Aanstaande) ouders krijgen praktisch en professioneel advies op psychosociaal of pedagogisch vlak over voeding, ouderschap, opvoeding, maatschappelijke participatie, het Groeipakket, …
  • Een bezoek aan een consultatiebureau is steeds gratis.

Het consultatiebureau van Kind en Gezin vind je in het Sociaal Huis, Burchtstraat 46, Ninove.

Afspraak maken

Je kan langskomen zonder afspraak op maandag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Of je kan een afspraak maken voor een consult of contact met één van de medewerkers:


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.