Leefloon

Leefloon is financiële hulp wanneer je inkomen onder een bepaalde grens ligt. Als je geen inkomen hebt of jouw inkomen lager is dan de bedragen hieronder vermeld, dan heb je recht op een (gedeeltelijk) leefloon. Hiervoor kan je terecht bij het Sociaal Huis (OCMW).

Bedragen en categorieën

Bedragen geldig vanaf 1 september 2018*

Categorie 1: samenwonende persoon € 607,01/maand
Categorie 2: alleenstaande persoon € 910,52/maand
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste met minstens één ongehuwd minderjarig kind € 1.254,82/maand

*opgelet: deze bedragen kunnen veranderen na een indexering

De meest recente bedragen lees je via de POD Maatschappelijke Integratie. 

De verschillende gezinssituaties zijn: 

 • samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie,...) deelt, word je beschouwd als samenwonende. De persoon met wie je samenwoont, hoeft niet noodzakelijk je partner te zijn.
 • alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • samenwonende met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als een samenwonende met gezinslast.

Voorwaarden

Er wordt eerst gekeken of je geen recht hebt op een andere uitkering. Er wordt een financieel en sociaal onderzoek gevoerd en een medewerker van het Sociaal Huis kijkt na of je aan een aantal voorwaarden voldoet:

Nationaliteit

 • de Belgische nationaliteit bezitten
 • of als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
 • of erkend vluchteling zijn
 • of subsidiaire bescherming krijgen 
 • of staatsloze zijn

Leeftijd

 • meerderjarig zijn (18+)
 • of door huwelijk meerderjarig verklaard
 • of een kind ten laste hebben
 • of zwanger zijn

Werkbereidheid

Je moet bereid zijn tot werken, of hiervan vrijgesteld zijn om gezondheids- of andere rechtvaardige redenen (bv. studenten).
Als je een leefloon krijgt, verwacht het Sociaal Huis ook iets van je terug. De medewerkers zullen je begeleiden naar een opleiding of, indien mogelijk, naar een job die bij je past.

Rechten

Vooraleer je recht hebt op leefloon, moet je je andere rechten op een uitkering uitputten (bv. alimentatie, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering,....).

Hoe aanvragen?

Je vraagt het leefloon of equivalent leefloon aan via een eerste gesprek bij het team permanentie van het Sociaal Huis.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • huurcontract
 • bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden
 • overzicht van het spaargeld van alle gezinsleden
 • bewijzen van je werkbereidheid (bv. je inschrijving bij VDAB)
 • bewijzen van je vaste kosten en schulden (huurcontract, energie- en waterfactuur,...)

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact