Lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking

Het Sociaal Huurbesluit van 12 oktober 2007 geeft aan de gemeenten de mogelijkheid een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken voor de toewijzing van sociale huurwoningen op haar grondgebied.

Het lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking heeft als doel mensen met een beperking of een vermoeden van een beperking die zelfstandig wonen of gaan wonen en die daarbij begeleiding krijgen van een erkende begeleidingsdienst, voorrang te verlenen bij de toewijzing van een sociale woning.

Dit reglement werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en de minister van Wonen.

 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.