Medische zorgen aan huis

 • Huisarts en wachtdiensten

  Je huisarts is een vertrouwenspersoon en vervult een belangrijke rol in je leven, zeker wanneer je ouder wordt. Hij of zij heeft ook een belangrijke opdracht als doorverwijzer naar andere professionele diensten. Als geen ander kent je huisarts je volledige toestand op fysiek, geestelijk en sociaal vlak. Via je globaal medisch dossier kan hij waken over je gezondheid en je indien nodig doorverwijzen naar een specialist of ziekenhuis. 

  In Ninove is wachtdienst 24 uur op 24 uur verzekerd. 

  Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, Neigem, Ninove, Outer, Pollare

  Centraal oproepnummer: 054 51 86 16

  Appelterre-Eichem, Aspelare, Nederhasselt, Voorde

  Centraal oproepnummer: 054 42 39 39

  Okegem

  Centraal oproepnummer: 053 22 17 70 

  Uren: op weekdagen van 20 uur tot 8 uur. In het weekend van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur.
  De wachtdienst op een wettelijke feestdag loopt van de vooravond om 20 uur tot de volgende morgen om 8 uur. 

  Terug naar boven
 • Apotheek

  Net zoals je huisarts is jouw apotheker een belangrijke partner in medische zorgen, zeker wanneer je ouder wordt. Zoals je huisarts de specialist is in de ziektes en diagnose, is je apotheker de specialist bij uitstek voor geneesmiddelen. Of het nu over een gewone verkoudheid of een chronische ziekte gaat, jouw apotheker zal je met raad en daad bijstaan. Sommige apothekers bieden bovendien een ruim assortiment van medische en technische hulpmiddelen aan.

  Wachtdienst

  De wachtdienst voor apothekers is voor iedereen raadpleegbaar op de wachtkaarten bij de individuele apotheken, via www.apotheek.be of via het betalend nummer 0903 99 000 (1,50 euro/min).

  Opgelet! Bij de apotheek van wacht kan je enkel terecht voor dringende geneesmiddelen.

  Terug naar boven
 • Kinesitherapeut

  Met de hulp van een kinesitherapeut kan je thuis revalideren na een operatie of een ongeval. Je huisarts kan je doorverwijzen naar en een voorschirft bezorgen voor een kinesist in je buurt. 
  De Zuid-Oost-Vlaamse kinesitherapeutenkring groepeert alle zelfstandige kinesitherapeuten uit de regio om patiënten zo maximaal mogelijk tot dienst te zijn. 

  Terug naar boven
 • Ergo aan huis

  Ergo aan huis is er voor alle senioren (65+) in Ninove en de deelgemeenten die ongemakken ondervinden om zich in en rond het huis te verplaatsen.

  Ergotherapie richt zich op mensen met een fysieke of psychische beperking en helpt hen om dagelijkse handelingen (opnieuw) mogelijk te maken of te vergemakkelijken. 

  Het kan gaan om: 

  • de auto in- en uitstappen
  • een bad nemen
  • koken
  • uit de zetel komen
  • ... 

  Misschien val je regelmatig of kom je net uit het ziekenhuis en weet je niet hoe het thuis verder moet. Dit hoeft geen reden te zijn om niet meer thuis te wonen.

  Hoe verloopt 'ergo aan huis'? 

  Een ergotherapeut van woonzorgcentrum Klateringen komt langs bij je thuis: je krijgt tips en de ergotherapeut toont je hulpmiddelen om je bewegingen veiliger en eenvoudiger te maken. De ergotherapeut kan ook met je vrienden en familie praten en hen raad geven.

  Gratis dienstverlening

  Ergo aan huis is gratis voor elke 65-plusser in Ninove en de deelgemeenten.

  Ergo aan huis aanvragen

  Neem contact op via 0472 04 53 76. We plannen een afspraak en komen langs bij je thuis.
  De ergotherapeut is bereikbaar op de volgende momenten: 

  maandag13 uur - 16 uur
  dinsdag13 uur - 16 uur
    
  donderdag8.30 uur - 12.30 uur
  vrijdag 8.30 uur - 12.30 uur
  Terug naar boven
 • Diëtist

  Een diëtist is een voedingsspecialist. Hij of zij geeft informatie en advies omtrent voeding en gezondheid. Diëtisten zijn al lang niet meer de personen die je voedingsmiddelen verbieden, integendeel. Een diëtist leert je op een aangename manier gezonde voedings- en leefgewoonten aan. 

  Terug naar boven
 • Medische pedicure

  Medische pedicure is gericht op het oplossen en voorkomen van kleine en/of grotere kwalen aan je voeten zoals eksterogen, wratjes, eelt, kloven, schimmelnagels,... Een medische pedicure kan niet alle voetkwalen en problemen oplossen, want hij is geen arts. Maar hij kijkt wat mogelijk is en zal je eventueel doorsturen naar een andere specialist/arts zoals een dermatoloog, podoloog, orthopedist, voetchirurg, kinesitherapeut,…

  Je ziekenfonds voorziet ook een tussenkomst voor medische pedicure.

  Terug naar boven
 • Podologie

  Podologen trachten voetklachten te voorkomen en behandelen patiënten met voetklachten of met klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. Reumapatiënten en diabetespatiënten hebben hier vaak mee te maken.

  Zij hebben een bijzondere kennis over het functioneren van de voet tijdens het gaan en staan. Voeten kunnen aanleiding geven tot zeer uiteenlopende klachten, (van hielpijn tot rugklachten). Via een uitgebreid onderzoek sporen zij de oorzaken van de klachten op.
  Hiermee gaan zij aanzienlijk verder dan de medische pedicure.

  Terug naar boven
 • Thuisverpleging

  Voor verpleegkundige zorgen (op voorschrift van de behandelend geneesheer) en hygiënische verzorging aan bedlegerige of langdurige zieken en senioren kan een beroep gedaan worden op thuisverpleegkundigen. Ook nazorg bij ontslag uit het ziekenhuis wordt aangeboden. Zij kunnen je specifieke zorgen toedienen zoals diabeteszorg, palliatieve zorg, wondzorg/stomazorg, psychiatrische zorg, infuus-therapie,…
  De zelfstandige kring van verpleegkundigen groepeert alle zelfstandige verpleegkundigen uit de regio om jou zo maximaal mogelijk tot dienst te zijn.

  Kring Zelfstandige Verpleegkundigen
  053 62 68 11
  www.vbzv.be

  Bond Moyson Oost - Vlaanderen
  09 333 55 00
  www.bondmoyson.be

  Wit-Gele Kruis Oost – Vlaanderen
  09 265 75 75
  www.witgelekruis.be

  Solidariteit voor het gezin
  078 05 51 00
  www.solidariteit.be

  Thuisverpleging Hunnegem
  054 31 21 90
  www.zorggroepeclips.be

  Terug naar boven
 • Palliatieve thuiszorg

  Palliatieve thuisverzorging is het geheel van de zorgverlening aan palliatieve patiënten die hun laatste dagen, weken of maanden thuis wensen door te brengen. Het belangrijkste doel van de palliatieve verzorging is de zieke en zijn familie een zo groot mogelijke levenskwaliteit en maximale zelfstandigheid te bieden. Naast pijn- en symptoomcontrole staat het team ook in voor de psychosociale ondersteuning van de patiënt en zijn familie. Het team informeert over alle vragen rond het levenseinde. Mits aan de voorwaarden voldaan is, is er ook financiële ondersteuning mogelijk. Alles gebeurt in nauwe samenwerking met de huisarts en het team van
  zorgverstrekkers dat mogelijks aanwezig is.

  Netwerk Palliatieve Zorg Aalst/Dendermonde/Ninove
  Gentsesteenweg 355
  9300 Aalst
  053 21 40 94
  0473 96 98 96
  ptzaalst@npzadn.be
  www.palliatieve.org

  Terug naar boven

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact

 • Team senioren

  Sociaal Huis Ninove

  Burchtstraat 46
  9400 Ninove

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
  • Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
  Alle informatie