Meldpunten discriminatie

Heb je een klacht rond discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie? Dan kan je terecht bij de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst.

Vlaamse Ombudsdienst
Genderkamer, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel 
Tel. 1700
klachten@vlaamseombudsdienst.be
www.gelijkekansen.be
www.vlaamseombudsman.be

Heb je een klacht rond discriminatie op basis van andere kenmerken (leeftijd, etniciteit, handicap,...), dan kan je deze melden bij Unia.

Unia
Interfederaal gelijkekansencentrum, Koningsstraat 138, 1000 Brussel 
Tel. 0800 12 800
info@unia.be
www.unia.be


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact