Missie en visie woonzorgcentrum Klateringen

Ik ben er voor jou.
Jij bent er voor ons.
Wij zijn er voor elkaar.


Dat is de opdrachtverklaring die de leidraad vormt voor de werking en het beleid van woonzorgcentrum Klateringen. Verder uitgeschreven is deze opdrachtvergadering opgesplitst in twee delen. Het eerste gedeelte gaat over de bewoners, het tweede gedeelte over de medewerkers. De kerngedachte is dat we binnen het woonzorgcentrum een klimaat moeten creëren waar het aangenaam is om te wonen en te werken.

Woonzorgcentrum Klateringen wil een leefomgeving zijn waar het aangenaam is om te wonen. In een open houding en communicatie zorgen wij voor een individuele benadering van elke bewoner met respect voor de privacy, de waardigheid, het welbevinden en de persoonlijke relaties.

Woonzorgcentrum Klateringen wil een omgeving zijn waar het aangenaam is om te werken. In een open houding en communicatie zorgen wij ervoor dat elke medewerker zijn eigen waarde kan behouden. Wij geven kansen tot zelfontplooiing.
Positieve inzet en teamspirit behoren tot onze waarden. Wij creëren een aangenaam werkklimaat binnen het wettelijke, maatschappelijke en organisatorische kader.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact