Niet dringend ziekenvervoer

Je zoekt betaalbaar vervoer voor een bezoek aan je arts? Je moet voor een reeks behandelingen naar het ziekenhuis? In Ninove zijn er meerdere mogelijkheden.

Mutas 

Sommige mutualiteiten hebben een eigen vervoersdienst, waarop je beroep kan doen. Het eenvoudigste is om contact op te nemen met Mutas. 

Mutas is een intermutualistisch project van

  • de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en haar verbonden
  • het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten en haar ziekenfondsen
  • de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
  • de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en haar ziekenfondsen
  • de Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen en haar ziekenfondsen
  • RailCare

Mutas kan voor leden van ziekenfondsen en OCMW’s niet-dringend ziekenvervoer organiseren naar ziekenhuizen, behandelcentra of andere. De aanvrager contacteert de Mutas-centrale en Mutas staat in voor de volledige praktische en administratieve afhandeling van elke aanvraag.

Lees meer op de Mutas-website. 

Sociaal vervoer? Contacteer de Minder Mobielen Centrale

Wil je op bezoek bij vrienden of familie, naar een concert, naar de supermarkt of de kapper. Daar hebben we in Ninove de Minder Mobielen Centrale voor! 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact