Ouderenadviesraad

Wat doet de ouderenadviesraad? 

De ouderenadviesraad overlegt, coördineert en bespreekt problemen die verband houden met ouderen, zijnde de 55-plussers en gepensioneerden in Ninove.

De ouderenadviesraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijkse bestuur. De ouderenadviesraad kan werkgroepen oprichten, die verslag uitbrengen aan de algemene vergadering.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet - stemgerechtigde leden die in Ninove gedomicilieerd zijn.

Stemgerechtigde leden zijn:

  • De door een Ninoofse ouderenvereniging aangeduide afgevaardigden (twee per vereniging). 
  • Individueel geïnteresseerden die minstens 55-plus zijn. Zij kunnen geen plaatsvervanger aanduiden. 

Niet - stemgerechtigde leden:

  • De ambtshalve door het college van burgemeester en schepenen aangeduide schepen. 
  • Een door het college van burgemeester en schepenen uit het stadspersoneel aangewezen ambtenaar. 
  • De afgevaardigde aangeduid door de OCMW-raad

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris en twee ondervoorzitters.

Deze adviesraad heeft ook tot opdracht, hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, adviezen te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen en/of voorstellen te doen over problemen die verband houden met de ouderen in Ninove.

Lees meer in de statuten en het huishoudelijk reglement

  • Wie kan zich kandidaat stellen ?

Elke 55-plusser die in Ninove of een deelgemeente woont. 

  • Hoe kan je je kandidaat stellen

Wil je lid worden van de ouderenadviesraad? Bezorg je kandidatuur aan het team senioren, Burchtstraat 46, Ninove of via senioren@ninove.be


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact