Sollicitatietraining

Het Sociaal Huis biedt steun aan inwoners van Ninove die het financieel moeilijk hebben. Daartegenover staat dat inwoners die steun ontvangen via het Sociaal Huis, duidelijke inspanningen moeten leveren om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. 

Sollicitatiebegeleiding 

Het Sociaal Huis helpt je bij de opmaak van je CV en de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Een job als arbeider of bediende, vrijwilligerswerk, een job bij een sociale of beschutte werkplaats, een job via wijk-werken,… we bekijken alle opties samen met jou! 

Voorwaarden 

Opgelet! Enkel mensen die een leefloon of andere steun krijgen via het Sociaal Huis, worden begeleid door het team activering van het Sociaal Huis. Is dit niet het geval? Dan verwijzen zij je door naar VDAB


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact