Subsidie ontwikkelingsprojecten

Ben jij lid van een vereniging of organisatie die in onze stad actief is op het vlak van ontwikkelingssamenwerking? Ga je stage lopen, vrijwilligerswerk of een uitwisselingproject doen in een ontwikkelingsland? Dan kom je misschien in aanmerking voor een subsidie!

Deadline indienen subsidieaanvragen

Aanvragen voor werkingssubsidies en projecten in het Zuiden kan je jaarlijks indienen tussen 1 januari en 1 april.

Subsidieaanvragen voor projecten in het Noorden en stages, inleefreizen, uitwisselingsprojecten of vrijwilligerswerk kunnen het hele jaar door ingediend worden.

Aanmoedigingsbonus

Indien in het lopende jaar niet alle daartoe voorziene budgetten voor steun aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking besteed worden, zal het restbedrag – de zogenaamde ‘restpot’ als stimulatie- en aanmoedigingsbonus aangewend en toegekend worden aan de leden van de algemene vergadering die dit wensen en enkel op basis van een puntensysteem.

Organisaties of verenigingen die in het lopende jaar een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking hebben ontvangen, kunnen het aanvraagformulier indienen om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingssubsidie.

Aanvraagprocedure

Kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning voor je project? Raadpleeg vooraf het subsidiereglement met daarin de ontvankelijkheids- en toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de uitbetaling van de subsidie.

Bezorg het aanvraagformulier dat van toepassing is, ingevuld terug aan de dienst Noord-Zuid:

Aanvraagformulier voor projecten in het Noorden
Aanvraagformulier voor projecten in het Zuiden
Aanvraagformulier voor stages, inleefreizen, vrijwilligerswerk en uitwisselingsprojecten
Aanvraagformulier voor werkingssubsidies

Lid worden van de GROS?

Heb je interesse in ontwikkelingsprojecten en wil je graag je steentje bijdragen? Wil je graag advies uitbrengen over de subsidieaanvragen? Word dan lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en kom langs op de GROS-samenkomsten.

Meer info?

Team Noord-Zuid, noordzuid@sociaalhuisninove.be, 054 50 50 50.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact