Tegemoetkoming in de huurprijs

De tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie) is een tussenkomst die bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie als je verhuist (behalve wanneer je dakloos was en daardoor al een installatiepremie kreeg van het OCMW) 

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie ?

  • Je verhuist van een onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning naar een geschikte woning, of je verhuist van een woning die onaangepast is aan je leeftijd of handicap naar een aangepaste woning of je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor  (SVK) of je was dakloos en je verhuist naar een geschikte woning.
  • Je bezit geen eigen woning.
  • Je gezin heeft een jaarlijks inkomen van maximaal 17.500 euro vermeerderd met 1.570 euro per persoon ten laste.
  • De huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal 590 euro vermeerderd met 73,75 euro per persoon ten laste.

Hoe vraag je de Vlaamse huursubsidie aan?

Het aanvraagformulier moet ingevuld worden bezorgd aan het Agentschap Wonen Vlaanderen in Brussel. Als je op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, voeg je best bij je aanvraag een medisch attest bij, ingevuld door je huisarts.

Belangrijk: als je de subsidie aanvraagt, moet je je inschrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij in je gemeente. Dit moet ten laatste 6 maanden na je aanvraag. Als je de huursubsidie al eerder had aangevraagd, dan worden die 6 maanden gerekend vanaf het begin van het nieuwe huurcontract. Je kan de huursubsidie krijgen zolang je op de wachtlijst staat ingeschreven. Zo een inschrijving is niet nodig als je verhuist van een huurwoning die onaangepast is aan je leeftijd of handicap of als je huurder wordt van een assistentiewoning.

Als je huurder wordt van een sociaal verhuurkantoor, kan je terecht bij je SVK voor je aanvraag van de subsidie. 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact