Tegemoetkoming personen met een handicap

Wanneer je een beperking hebt door een ziekte of handicap, kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een tegemoetkoming bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Een aanvraag indienen kan bij het Sociaal Huis of jouw mutualiteit. 

Het team senioren van het Sociaal Huis kan je helpen bij een eerste aanvraag voor

  • tegemoetkomingen personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming)
  • zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroegere tegemoetkoming hulp aan bejaarden)
  • een parkeerkaart voor personen met een handicap

Om je beter en efficiënter te kunnen helpen bij de aanvragen, kan je tijdens de openingsuren een afspraak maken bij team senioren

Daarnaast heeft de FOD Sociale Zekerheid ook één keer per maand in Ninove spreekuur voor specifieke vragen.


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact