Toegankelijkheid

Iedereen heeft baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele omgeving. Voor mensen met een beperking is toegankelijkheid nog meer van belang. Integrale toegankelijkheid gaat trouwens over meer dan louter betreedbaarheid (Raak ik ongehinderd binnen en buiten?). Het gaat ook over

  • bereikbaarheid: bereik ik mijn bestemming vlot? Heb ik toegang tot dienstverlening, ook online?
  • bruikbaarheid: kan ik doen wat ik voor ogen had?
  • begrijpbaarheid: is de informatie duidelijk? Vind ik gemakkelijk mijn weg? Word ik klantvriendelijk geholpen?

Charter Inter Vlaanderen

De stad ondertekende een charter met Inter Vlaanderen, een organisatie die de interactie tussen mens en omgeving wil verbeteren. Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen. 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact