Verblijf in Klateringen

verblijf in Klateringen

 

Kort verblijf 

Een kort verblijf is een tijdelijk verblijf in een kamer van het woonzorgcentrum. Je kan er verblijven voor een periode van maximum 60 opeenvolgende en maximum 90 dagen (in twee periodes) per jaar. Een kort verblijf kan interessant zijn wanneer je moet herstellen na een ziekenhuisopname, wanneer je partner of kinderen met vakantie zijn of wanneer je tijdelijk moeilijk voor jezelf kan zorgen. Woonzorgcentrum Klateringen heeft 4 eenpersoonskamers voor kort verblijf. 

Vast verblijf

Als alleen wonen niet meer lukt, word je in het woonzorgcentrum ondersteund bij je dagelijkse leven. Je krijgt er alle zorg die je nodig hebt, de klok rond. Je woont er alsof je thuis woont en indien je dit wenst, kan je ook je domicilie wijzigen naar het woonzorgcentrum. 

Prijs 

De dagprijs van het woonzorgcentrum is dezelfde voor een kort verblijf als voor een vast verblijf. 

eenpersoonskamer 62,27 euro per persoon*
tweepersoonskamer  59,40 euro per persoon* (als het om een koppel gaat: 56,76 euro)

 

* Woon je buiten groot Ninove? Dan betaal je een extra toeslag. De ligdagprijs bedraagt dan:

eenpersoonskamer63,62 euro per persoon
tweepersoonskamer 60,74 euro per persoon (als het om een koppel gaat: 58,09 euro)

Inbegrepen in de dagprijs

 • een bemeubelde kamer, inclusief gordijnen en overgordijnen
 • gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en meubilair
 • gebruik en onderhoud van het sanitair, zowel de individuele als de gemeenschappelijke installaties
 • onderhoud en schoonmaken van de individuele en gemeenschappelijke ruimtes en van de kamers
 • onderhouds-, schoonmaak- en herstellingskosten als gevolg van normale slijtage (bijvoorbeeld behang en schilderwerken) in de individuele kamers en de gemeenschappelijke ruimtes
 • opslaan en verwijderen van huisvuil
 • verwarming, stromend koud en warm water en alle energieverbruik in de kamer en de gemeenschappelijke plaatsen
 • installaties voor bescherming tegen brandgevaar
 • gebruik van tv, radio en WiFi in de gemeenschappelijke ruimtes 
 • de keuken en alle bijhorende installaties 
 • beschikbaarheid, reinigen en verversen van het beddengoed en een matras aangepast aan jouw zorgnood. Ook de bescherming van het bedlinnen in geval van o.a. incontinentie, doorligwonden, …
 • was van persoonlijk linnen
 • toegang tot radio, tv, telefoon en internet, inclusief aansluitings-, herstel- en onderhoudskosten
 • administratieve kosten verbonden aan de huisvesting of de opvang van de bewoner
 • medische, verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die voorzien zijn in de tussenkomst door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor het bedrag dat niet gedekt wordt door deze tussenkomst. 
 • bevoorrading, beheer, stockeren en verdelen van geneesmiddelen, verzorgings- en incontinentiemateriaal
 • bereiding en verdeling van de maaltijden (inclusief diëten), tussendoortjes en dranken. 
 • drinkbaar water (onbeperkt) 
 • maaltijdbedeling in de kamer indien de gezondheidstoestand van de bewoner dit vraagt 
 • basispakket van persoonlijke toiletartikelen (wc-papier, zeep, shampoo en tandpasta)
 • animatie- en recreatieaanbod en therapeutische activiteiten 
 • de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering en alle verzekeringen overeenkomstig de wetgeving. Een persoonlijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid blijft noodzakelijk en is niet inbegrepen in de dagprijs. 
 • belastingen en taksen eigen aan het woonzorgcentrum

Niet inbegrepen in de dagprijs

 • abonnementen en kosten voor individueel gebruik van telefoon, televisie en internet
 • stomerij en herstelling van persoonlijk linnen
 • honoraria van externe verstrekkers van zorg, die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits die het woonzorgcentrum voor de bewoner ontvangt
 • individuele bijdragen voor het ziekenfonds, kosten van medicatie, hospitalisatiekosten en verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits. 
 • kosten voor hulpmiddelen (hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, …) voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering of dat niet onder toepassing valt van de overeenkomst tussen het woonzorgcentrum en de verzekeringsinstelling
 • dranken en voedingsproducten die buiten de maaltijden en op individuele vraag van de bewoner verstrekt worden (uitgezonderd drinkbaar water)
 • pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper
 • persoonlijke toiletartikelen en andere persoonlijke aankopen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner zijn aangekocht
 • specifieke animatie-, recreatieactiviteiten en therapieën, die door het woonzorgcentrum worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost met zich meebrengen 
 • vervoerskosten 
 • alle mogelijke kosten die  het houden van een individueel huisdier met zich meebrengen
 • individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • kosten voor het mortuarium en begrafeniskosten
 • eenmalige bijdrage van 25 euro voor het merken van kledij

Zorgbudget 

Wie in een woonzorgcentrum verblijft, heeft recht op het Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en bedraagt 135 euro per maand.

Inschrijven op de wachtlijst 

Elke 65-plusser kan zich inschrijven op de wachtlijst. Je kan dit zelf doen of hulp inschakelen van een familielid, je huisarts, de sociale dienst van je mutualiteit, de thuiszorgdienst of het ziekenhuis waar je verblijft. Afhankelijk van je gezondheid, wordt het een preventieve inschrijving of een dringende definitieve opname. Er wordt voorrang gegeven aan kandidaat bewoners die de afgelopen 10 jaar of langer in Ninove woonden of er in het verleden minstens 30 jaar hebben gewoond. Voor koppels waarvan één van de partners zorgbehoevend is, gelden aparte regels zodat het mogelijk is om samen naar het woonzorgcentrum te komen. 

Indien je in aanmerking komt voor de wachtlijst, voert het woonzorgcentrum een sociaal onderzoek uit. Wanneer een kamer vrijkomt, contacteren we kandidaat-bewoners in volgorde van de wachtlijst. Wanneer je akkoord gaat om in het woonzorgcentrum te gaan wonen, volgt een huisbezoek waarbij we samen een opnamedossier opmaken en je verhuis voorbereiden.

Bezoek

Je kan elke dag bezoek ontvangen in Klateringen. Er zijn geen vaste bezoekuren in het woonzorgcentrum. 


Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.

Contact